Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Οι επιπτώσεις του λιγνίτη για την οικονομία και την κοινωνία...

Το ιστορικό παράδειγμα της Πτολεμαίδας
Λιγνίτης: Εθνικό, στρατηγικό και ανθρωπιστικό θέμα
Οι πρώτες συστηματικές έρευνες για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των λιγνιτών της ευρύτερης περιοχής της Πτολεμαϊδας άρχισαν μετά το 1938. Το 1955 ο Μποδοσάκης ίδρυσε την εταιρία ΛΙΠΤΟΛ που είχε ως αντικείμενο την εκμετάλλευση του λιγνίτη της περιοχής και τη χρησιμοποίησή του για την παραγωγή μπρικετών, αζωτούχων λιπασμάτων, ημικώκ και ηλεκτρικής ενέργειας. [1]
Τα λόγια του στις 26 Ιουλίου του 1957 στο πλαίσιο των επίσημων εγκαινίων του Βιομηχανικού συγκροτήματος της Πτολεμαϊδας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν προφητικά και ενδεικτικά της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής που είχε αποφασιστεί: «Δεν θα ήθελα να θεωρηθώ ως ευφάνταστος ονειροπόλος, νομίζω όμως δεν απέχω της πραγματικότητας, αν είπω ότι το έργον του οποίου σήμερον κατατέθη ο θεμέλιος λίθος, θα είναι αυτό το ίδιο, ο ακρογωνιαίος λίθος της μελλοντικής εξελίξεως της χώρας μας. Είμαι βέβαιος ότι η περιοχή αυτή με το μέχρι προ ολίγου ειδυλλιακόν αγροτικόν τοπίον της, θα γίνει συντόμως μια περιοχή με σφύζουσαν βιομηχανικήν δραστηριότητα, η οποία θα δώσει λύσιν εις πολλά εκ των προβλημάτων, όχι μόνο της Επαρχίας και του Νομού, αλλά της Μακεδονίας και της χώρας εν γένει.» [2]
Στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μια συνοπτική αναδρομή στις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στο Ελληνικό Κράτος και οδήγησαν στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Το 1955, λίγα χρόνια μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, η ρημαγμένη οικονομία της Ελλάδος αναζητούσε εναγωνίως στρατηγική για τον άμεσο εκσυγχρονισμό της χώρας προκειμένου να εισέλθει σε μία αναπτυξιακή τροχιά. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάτι τέτοιο ήταν ο εξηλεκτρισμός ολόκληρης της χώρας με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος, καθώς οι χρηματικοί πόροι της χώρας μας ήταν εξαιρετικά περιορισμένοι. Η αιτία ήταν οι διαδοχικοί πόλεμοι από τους οποίους είχε περάσει, η γερμανική κατοχή και το γεγονός ότι η τουρκοκρατία απείχε μόλις κάτι παραπάνω από εκατό χρόνια.
Επιλέχθηκε λοιπόν από το κράτος η Πτολεμαΐδα, λόγω του πλούσιου υπεδάφους της σε λιγνίτη, να μετασχηματιστεί στον κύριο ενεργειακό πόλο της χώρας για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών σχεδόν ολόκληρης της χώρας. Η επιλογή ήταν σαφής, θα «θυσιαζόταν» μία περιοχή της Ελλάδος προς χάρη της ανάπτυξης της χώρας. Συνεπώς η δημιουργία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.) ήταν μία απόφαση εθνικής σημασίας.
Η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική που ακολουθήθηκε υποδηλώνει μια απελπισμένη για οικονομική ανάπτυξη χώρα, που δεν διστάζει να θυσιάσει τον φυσικό πλούτο ενός τόπου της προκειμένου να πετύχει τον στόχο της. Φυσικά το πιο μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι έτσι θυσιάζονταν και οι ίδιοι οι κάτοικοι της ευρύτερης αυτής περιοχής.
Το σημαντικότερο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τα λιγνιτωρυχεία είναι επιφανειακά, με μέγεθος το οποίο δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση μικρό. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής επιφανειακής εκμετάλλευσης μεγάλων εκτάσεων είναι προφανώς η αλλοίωση σε μεγάλο βαθμό του περιβάλλοντος και όχι μόνο. Εκτός από την χλωρίδα, την πανίδα και τους υδροφόρους ορίζοντες καθίσταται σαφές ότι επηρεάζονται και η κοινωνική και η οικονομική δομή της περιοχής, καθώς η γη αλλάζει χρήση. [3] Μια κοινωνία που ήταν αμιγώς αγροτική [4]καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, τα οποία την αποτρέπουν από αυτό το οποίο γνώριζε να κάνει καλά, δηλαδή να καλλιεργεί τη γη, και την αναγκάζουν να απορροφηθεί σε καινούριους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Κάτι τέτοιο συνέβη και στην περιοχή της Πτολεμαΐδας.
Συνεπώς η απόφαση του κράτους οδήγησε τοπικά σε άμεση συρρίκνωση του αγροτικού τομέα, αλλά και όλων των άλλων τομέων απασχόλησης της περιοχής της Πτολεμαΐδας, σε βάρος της μονόπλευρης εκμετάλλευσης του λιγνίτη. Η μετατροπή της αγροτικής κοινωνίας σε βιομηχανική συντελέστηκε ταχύτατα και παρόλη την γρήγορη οικονομική μεγέθυνση της περιοχής δεν υπήρξε κανένας μακροχρόνιος σχεδιασμός για το μέλλον του τόπου και των ανθρώπων μετά το πέρας της εξόρυξης του λιγνίτη. Η «τυφλή» ανάπτυξη χωρίς σκέψη για τις μακροχρόνιες συνέπειες του έργου στον αναπτυξιακό τομέα δημιούργησε ένα εξαιρετικά αβέβαιο αύριο για τους κατοίκους της Πτολεμαΐδας, καθώς ένα μεγάλο ερώτημα είναι: πού θα απασχοληθούν οι άνθρωποι αυτοί όταν τελειώσει ο λιγνίτης και παραλάβουν μια διαφορετική, περιβαλλοντικά αποκατεστημένη φυσικά, γη;

[1] http://www.dei.gr/Default.aspx?id=896&nt=18&lang=1
[2] Απόσπασμα από την ομιλία του Μποδοσάκη στα επίσημα εγκαίνια του Βιομηχανικού συγκροτήματος 26- Ιουλίου 1957
[3] Γεωργάκα Α., 2009
[4] Παυλουδάκης Φ., 2009

Πηγή: http://www.huffingtonpost.gr/ - Γράφει ο Παναγιώτης Βεργούλης

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Τα «Άγνωστα» Περιβαλλοντικά Προβλήματα στην Ελλάδα...

Είναι κοινή παραδοχή ακτιβιστών, διεθνούς εμβέλειας περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και ερευνητών ότι το περιβάλλον αποτελεί παραδοσιακά δευτερεύον ζήτημα στην Ελλάδα, με τα οικολογικά προβλήματα να απουσιάζουν συστηματικά από την πολιτική ατζέντα και τη σχετική ενημέρωση να εκλείπει από την εκπαίδευσή μας. Θυμάμαι πρόσφατα να πηγαίνω σε μεγάλη αλυσίδα διατροφής έχοντας μαζί μου μια ήδη χρησιμοποιημένη πλαστική σακούλα της εν λόγω εταιρείας και η υπάλληλος στο ταμείο να μου λέει έκπληκτη: «Μα, δεν έχουμε έλλειψη από σακούλες». Διατυπώνονται απόψεις ότι η κρίση μάς έκανε οικολόγους από ανάγκη και ενώ τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν είναι άγνωστα, συχνά αποσιωπούνται ακόμα και οι άμεσες και καταστροφικές συνέπειες που επιφέρουν στην υγεία μας, το οικοσύστημα αλλά και την οικονομία.
Παρόλο που περιπτώσεις όπως η Κερατέα και οι Σκουριές έδειξαν ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση και εγχώριο οικολογικό κίνημα, η συμπεριφορά «not in my back yard» δεν μας είναι καθόλου άγνωστη. Και ενώ η λίστα των περιβαλλοντικών προβλημάτων πυκνώνει, η Ελλάδα βρίσκεται συχνά υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για υποθέσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος. Παρά τη σημασία της ατομικής ευθύνης, οι παρακάτω υποθέσεις περιβαλλοντικών προβλημάτων καταδεικνύουν ότι πέρα από τα εύηχα οικολογικά σλόγκαν, πολλά προβλήματα δεν είναι εύκολα επιλύσιμα, μιας και προσκρούουν σε «απόρθητα» συμφέροντα που απαιτούν κυρίως πολιτική βούληση.
Φωτογραφία από άσκηση "ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΓΡΥΠΑΣ 1/12" από το επίσημο site του ΓΕΕΘΑ

Στρατιωτικές ασκήσεις με πεδίο βολής τη θάλασσα
Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΚΟ Αρχιπέλαγος, Θοδωρή Τσιμπίδη, σε όλη την ελληνική επικράτεια, με έμφαση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, πραγματοποιούνται στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά εκτός οργανωμένων πεδίων βολής. Ως πεδία βολής χρησιμοποιούνται τελικά καλλιεργήσιμες εκτάσεις και κυρίως η θάλασσα. Οι συνέπειες είναι τρομακτικές για το οικοσύστημα, την ανθρώπινη υγεία, την αλιεία και την τοπική οικονομία και το εν λόγω πρόβλημα έρχεται να εντείνει την απομύζηση του θαλάσσιου πλούτου που προκύπτει από την υπεραλίευση. «Πρωτίστως εκτίθενται σε κίνδυνο οι φαντάροι και οι κάτοικοι. Και το πιο απλό βλήμα περιέχει μόλυβδο και νικέλιο, τα οποία είναι βαρέα μέταλλα. Τα βλήματα εκτοξεύονται σε ελαιώνες ή σε αλιευτικά πεδία και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Environmental Protection Clinic του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ που έχουμε στα χέρια μας, τα περισσότερα χημικά που εκλύονται είναι θανατηφόρα.

Διάβασε ακόμα: Οι Βολές στον Ελληνικό Στρατό Βάζουν σε Κίνδυνο τους Φαντάρους Και Μολύνουν το Υπέδαφος

Στη Χίο και τη Σάμο οι ψαράδες μαζεύουν μέσα από τη θάλασσα σκασμένα βλήματα και το οικοσύστημα έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Στο Αιγαίο ανά κυβικό μέτρο ζουν 800.000-1.000.000 οργανισμοί. Όταν ένας δυναμίτης χτυπάει δύο ή τρία μίλια μακριά, σε μία μόνο έκρηξη σκοτώνονται δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια οργανισμοί: πλαγκτόν και κυρίως γόνος», εξηγεί ο κ. Τσιμπίδης. Οι ψαράδες πρέπει να μετακινούνται όλο και μακρύτερα. Για τα μικρά καΐκια είναι δύσκολο αυτό, και έτσι όλο και περισσότερες οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. «Σήμερα εισάγουμε ακόμα και τα πιο πενιχρά ψάρια, αυτά που κάποτε χρησίμευαν ως δόλωμα. Πρέπει να εκπαιδεύεται ο στρατός, αλλά το πώς και το πού είναι φλέγον ζήτημα. Πολλοί στρατοί χρησιμοποιούν εξομοιωτές για να κάνουν ασκήσεις αντί για πραγματικά πυρά, τα οποία κοστίζουν πολύ ακριβά. Πρέπει να χωροθετηθούν πεδία βολής που θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και να εφαρμοστεί η νομοθεσία», προσθέτει ο διευθυντής του Αρχιπελάγους. Στο παρελθόν στρατιωτικές ασκήσεις υποδείχθηκαν ως αιτία θανάτου θαλάσσιων ζώων αλλά το θέμα παραμένει ταμπού.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και «Πτολεμαΐδα 5»: περιβαλλοντική και οικονομική αυτοκτονία;
«Ατμοσφαιρική ρύπανση σημαίνει πρόωροι θάνατοι και δυστυχώς αυτό δεν έχει καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου», μου επισημαίνει ο Δημήτρης Ιμπραήμ, διευθυντής εκστρατειών της Greenpeace. «Μας κοστίζει παγκοσμίως εκατοντάδες χιλιάδες ζωές, που είναι φυσικά το πρωτεύον ζήτημα, αλλά δευτερευόντως έχει και τεράστιο οικονομικό κόστος σε νοσήλια», εξηγεί, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν τρεις κύριες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης: οι μεταφορές, δηλαδή τα αυτοκίνητα, η θέρμανση μιας και μέχρι πρότινος καίγαμε πετρέλαιο, ενώ τώρα καίμε αμφίβολης ποιότητας στερεά καύσιμα, από ξύλο μέχρι και λάστιχα, τα οποία κατά την καύση τους είναι πολύ επικίνδυνα. Τρίτη πηγή, και λιγότερο γνωστή, είναι οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ που καίνε λιγνίτη και η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας επηρεάζει όλη τη χώρα».
Οι επιπτώσεις είναι η μείωση του προσδόκιμου ζωής και σοβαρές καρδιοαναπνευστικές παθήσεις σε όλες τις ηλικίες, σύμφωνα με την Greenpeace. Το να κάνεις ποδήλατο ή τζόκινγκ σε ένα τοξικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά επιβαρυντικό για την υγεία, ενώ για τα παιδιά που είναι μονίμως συναχωμένα σε σημαντικό βαθμό ευθύνεται και η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Συγκεκριμένα, ο νέος λιγνιτικός σταθμός της ΔΕΗ, «Πτολεμαΐδα 5», που προβλέπεται να λειτουργήσει το 2020-21, θα ευθύνεται για 100 πρόωρους θανάτους τον χρόνο, προειδοποιεί η Greenpeace.

Διάβασε ακόμα: Τα Ορυχεία της ΔΕΗ Καταπίνουν Χωριά στην Πτολεμαΐδα

Στην Ελλάδα λειτουργούν αυτήν τη στιγμή δεκατέσσερις λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ, συγκεντρωμένοι κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της WWF, Νίκο Μάντζαρη, «τα βαρέα μέταλλα πάνε στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, μπαίνουν μέσα στο νερό και στον διατροφικό κύκλο αλλά δεν έχουν γίνει συστηματικές μελέτες πάνω στην επίδραση στην υγεία των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας.
Επίσης, μια άγνωστη συνέπεια εις βάρος του περιβάλλοντος είναι η σπατάλη του νερού. Δύο λιγνιτικοί σταθμοί, του Αμυνταίου και της Πτολεμαΐδας συγκεκριμένα, χρειάζονται 72 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, την ώρα που όλη η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για ύδρευση θέλει 40 εκατομμύρια».
Ο κ. Μάντζαρης μου εξηγεί και το οικονομικό «παράδοξο» που περιβάλλει την «Πτολεμαΐδα 5»: «Οι λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, του αζώτου, σκόνη, υδράργυρο κ.ά. και οι περισσότεροι από αυτούς εκπέμπουν ρύπους πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για το διοξείδιο άνθρακα που εκπέμπεται πληρώνουμε δικαιώματα στο χρηματιστήριο ρύπων. Η Ελλάδα δεν κάνει τα απαιτούμενα έργα ώστε να εκσυγχρονίσει τους σταθμούς της ΔΕΗ και να περιορίσει τις εκπομπές, γιατί αυτό κοστίζει. Από την άλλη, όμως, τώρα εξοικονομεί χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη νέα λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα 5», η οποία θα είναι επίσης χαμηλής τεχνολογίας, εκπέμποντας διοξείδιο του άνθρακα πάλι πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξαιτίας αυτού αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει την «Πτολεμαΐδα 5» και η ΔΕΗ πήρε δάνειο από τον γερμανικό οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων Euler Hermes, το οποίο καλύπτει το μισό κόστος κατασκευής. Από αυτά τα χρήματα, η ΔΕΗ θα πληρώσει έπειτα γερμανικές εταιρείες για να αγοράσει λέβητα, καυστήρα, καθώς η ανάδοχος εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή είναι η Hitachi Europe με έδρα τη Γερμανία.
Στην Ελλάδα δεν πρέπει να ανοίξουν άλλες μονάδες λιγνίτη, γιατί αυτό είναι περιβαλλοντική και οικονομική αυτοκτονία. Και όσες μονάδες παραμείνουν ανοιχτές, θα πρέπει να αναβαθμιστούν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Αβραμίδης από το ρεπορτάζ του VICE «Ο Πόλεμος για τους Σπόρους»

Τρώμε φυτά «ναρκομανείς»
Οι σπόροι είναι η καρδιά της διατροφής μας και των ζώων, αλλά μήπως σήμερα χάνουμε το παιχνίδι της ανεξαρτησίας της τροφής μας; Όπως μου περιγράφει η Βάσω Κανελλοπούλου, υπεύθυνη της εναλλακτικής κοινότητας Πελίτι για τα διεθνή θέματα: «Υπάρχουν οι σπόροι του εμπορίου και οι παραδοσιακοί σπόροι ή αλλιώς τοπικά προσαρμοσμένοι, αυτοί που έφτιαξαν οι αγρότες. Αυτή η δεύτερη κατηγορία χάνεται σήμερα. Στην Ελλάδα σε πολλά είδη έχει χαθεί το 70-90% της γενετικής ποικιλότητας γιατί οι παραδοσιακοί σπόροι δεν καλλιεργούνται και ό,τι δεν καλλιεργείται χάνεται. Τα μαρούλια είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα σπόρου που εκλείπει στην Ελλάδα. Ο λόγος που αφανίζονται είναι γιατί έχουν επικρατήσει οι σπόροι του εμπορίου, οι οποίοι στην πλειονότητά τους εξαρτώνται από φάρμακα και λιπάσματα, ενώ αντίθετα οι παραδοσιακοί είναι πιο ανθεκτικοί. Στην Ευρώπη πέντε εταιρείες κατέχουν το 95% της αγοράς κηπευτικών, προμηθεύοντας με σπόρους και φυτοφάρμακα. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία ευνοεί τις εταιρείες, αφού ορίζει ότι οι παραδοσιακοί σπόροι για να καλλιεργηθούν θα πρέπει να πιστοποιηθούν, όμως οι προδιαγραφές είναι κομμένες και ραμμένες στους εμπορικούς σπόρους και όχι στους παραδοσιακούς. Για παράδειγμα, απαιτείται ομοιομορφία και να είναι ίδιοι όπου κι αν βρεθούν, κάτι που για τον παραδοσιακό σπόρο είναι αδύνατο. Υπάρχει κατάλογος ειδικά για τους παραδοσιακούς σπόρους, αλλά τους περιορίζει γεωγραφικά και ποσοτικά».

Διάβασε ακόμα: Ο Πόλεμος για τους Σπόρους

Είναι παραδεκτό πως οι παραδοσιακοί σπόροι περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον καθώς χρειάζονται λιγότερο νερό και φυτοφάρμακα, ενώ οι εμπορικοί είναι συνδεδεμένοι με τη χημική γεωργία. Η κ. Κανελλοπούλου τονίζει: «Όσο το έδαφος και τα νερά εξασθενούν από τα χημικά, γίνονται και τα φυτά αδύναμα, σαν ναρκομανείς που θέλουν τη δόση τους για να επιβιώσουν. Επίσης, οι εμπορικοί σπόροι καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα και ο αγρότης δεν μπορεί να κρατήσει τον σπόρο για τα επόμενα χρόνια, αλλά πρέπει να αγοράζει συνέχεια. Πρέπει να γίνουν αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και να ανακτήσουμε τη γνώση καλλιέργειας των παλιών σπόρων. Στην Ελλάδα δημιουργούνται τράπεζες παραδοσιακών σπόρων για την ανταλλαγή και τη διατήρησή τους. Το σούπερ μάρκετ δεν είναι κακό, αλλά γιατί να μην πάρουμε τα κηπευτικά μας από έναν μικρό καλλιεργητή που φροντίζει για την υγεία μας;»

Πηγή: https://www.vice.com

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Στον τοπικό πόρο η «Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης- Τι λέει ο Π. Πλακεντάς για την πορεία της μετεγκατάστασης...

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης (οριοθέτηση οικοπέδων, εξωτερική οδοποιία, όμβρια και άρδευση)».
Όπως ανέφερε ο κ. Πλακεντάς «οι διαδικασίες για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο στα διοικητικά και θεσμικά ζητήματα όσο και στην προώθηση της μελετητικής ωριμότητας.
Ειδικότερα:
1. Προχώρησαν οι πρόδρομες ενέργειες προσδιορισμού δικαιούχων και διανομής οικοπέδων στη νέα θέση, με τη δημοσίευση Ανακοίνωσης ενώ την περίοδο αυτή επικαιροποιούνται τα ενδιαφέροντα με πρόσθετες Αιτήσεις.
2. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ) το τοπικό ρυμοτομικό Σχέδιο δηλαδή η πολεοδομική μελέτη του νέου οικισμού Ποντοκώμης και εκδόθηκε το αντίστοιχο ΦΕΚ (Αύγουστος 2016).
3. Σε ότι αφορά στη παλαιά γραμμή ΟΣΕ έκτασης περίπου 14,5 στρ. που διέρχεται από την υπόψη περιοχή μετεγκατάστασης, η ΓΑΙΑΟΣΕ έλαβε απόφαση παραχώρησης προς το Δήμο Κοζάνης έναντι συμφωνημένου αντιτίμου από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και οι αναγκαίες διαδικασίες οριστικοποίησης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη συνεργασία των παραπάνω φορέων.
4. Για τη διευθέτηση των ιδιοκτησιών των κατοίκων του διπλανού οικισμού Αργίλου, έκτασης 27 στρ. περίπου μέσα στο χώρο της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης, έχουν αποτυπωθεί από την ΑΝΚΟ τα αγροτεμάχια, συντάχθηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες και ξεκίνησαν οι διαδικασίες ανταλλαγής με τα αναλογούντα οικόπεδα. Στο προσεχές διάστημα θα λάβει απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας για το θέμα αυτό.
5. Οι γραμμές υπερυψηλής τάσης που διέρχονται από την επιλεγείσα θέση μετεγκατάστασης καθώς και από την περιοχή του ΓΠΣ Κοζάνης, θα μετατοπισθούν σε εφαρμογή απόφασης που έλαβε το Δ.Σ. της ΔΕΗ που εξακολουθεί να ισχύει με πρόσφατο έγγραφό της, αλλά με αλλαγή της όδευσης σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ.
6. Τα θέματα των παραπάνω περιπτώσεων 3, 4 και 5 θεωρούμε ότι θα επιλυθούν. Για το λόγο αυτό δεν αντιμετωπίστηκαν ως περιορισμοί στο σχεδιασμό της πολεοδομικής μελέτης και εντάχθηκαν στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
7. Στο προσεχές διάστημα θα γίνει η συμβατοποίηση, από το Δήμο Κοζάνης, της Α’ φάσης οδοποιίας του συνόλου του οικισμού ύστερα από την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θυμίζουμε ότι, επί του δημοπρατηθέντος προϋπολογισμού του έργου ύψους 3,2 εκατ. Ευρώ, ο Δήμος Κοζάνης και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κοζάνης συνεισφέρουν ισόποσα.
8. Με το σκεπτικό ότι:
– εγκρίθηκε ήδη η πολεοδομική μελέτη του νέου οικισμού
– θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες με αλληλοκαλυπτόμενες φάσεις προκειμένου να μειωθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι,
σε συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, ολοκληρώθηκαν πληθώρα βασικών, υποστηρικτικών και συμπληρωματικών μελετών καθώς και αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.
Θα πρέπει όμως να προχωρήσουν τάχιστα οι επόμενες μελέτες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρότασης, ήτοι.
α. Οριοθέτηση – υπόδειξη ιδιωτικών οικοπέδων. Βάσει του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού του οικισμού (ΦΕΚ 02.08.2016/Αρ. Φύλλου 160).
β. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ έργου εσωτερικής οδοποιίας. Βάσει της οριστικής μελέτης εσωτερικής οδοποιίας που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και παραδόθηκε από την ΑΝΚΟ με το υπ’ αρ. 23.12.2015/ΑΠ 6783/116/QDE έγγραφό της.
γ. Εκπόνηση οριστικής μελέτης εξωτερικής οδοποιίας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ. Βάσει της προωθημένης μελέτης αναγνώρισης οδικής διασύνδεσης ευρύτερης περιοχής του νέου οικισμού Ποντοκώμης, που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΝΑ Κοζάνης) και παραδόθηκε με το υπ’ αρ. 07.07.2011/ΑΠ 2724/990/9S2 έγγραφο της ΑΝΚΟ.
δ. Εκπόνηση οριστικής μελέτης εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ. Βάσει της αντίστοιχης προμελέτης που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΑΠ Δήμου Κοζάνης και παραδόθηκε από την ΑΝΚΟ με το υπ’ αρ. 13.11.2015/ΑΠ 5675/990/9YN έγγραφό της.
ε. Εκπόνηση οριστικής μελέτης άρδευσης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ. Βάσει της αντίστοιχης προμελέτης που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΑΠ Δήμου Κοζάνης και παραδόθηκε από την ΑΝΚΟ με το υπ’ αρ. 13.11.2015/ΑΠ 5675/990/9YN έγγραφό της.
Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαι την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης (οριοθέτηση οικοπέδων, εξωτερική οδοποιία, όμβρια και άρδευση)», ποσού ύψους 355.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πηγή: http://xronos-kozanis.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Τα «ανθρωποψυγεία» της ΔΕΗ...

Πολύς ντόρος έγινε τελευταία για τα «ψυγεία της ΔΕΗ», με αφορμή τις αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε για τις εθελούσιες συνταξιοδοτήσεις και τις επερχόμενες «απολύσεις» εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει τα όρια συνταξιοδότησης. Παρόλα αυτά ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει περί τίνος πρόκειται αλλά και δεν μπορεί να βρει πληροφορίες αφού η υπόθεση αυτή αποτελεί, για χρόνια, ταμπού και «οικογενειακή υπόθεση» της ΔΕΗ!
Η περίπτωση των εργασιακών «ψυγείων» είναι ένα από τα πολλά ηθικά, πολιτικά και οικονομικά σκάνδαλα που εξελίσσονται τα τελευταία σαράντα τουλάχιστον χρόνια στο δημόσιο, στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΔΕΚΩ χωρίς να φτάνουν στις αίθουσες των δικαστηρίων, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ στα σοβαρά ούτε ο έντυπος ούτε ο ηλεκτρονικός τύπος.
Σε ότι αφορά τη ΔΕΗ, «ψυγείο» σημαίνει «παροπλισμός», δηλαδή αδρανοποίηση στελεχών που δεν μπορεί να τους γίνει υποβάθμιση θέσης γιατί προστατεύονται από το νόμο. Αυτά τα στελέχη συνεχίζουν να διατηρούν το βαθμό τους, τις μισθολογικές τους αμοιβές, να έχουν ένα γραφείο, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τηλέφωνο και όσον αφορά τα υψηλόβαθμα στελέχη διαθέτουν και μια υπάλληλο που ασκεί καθήκοντα γραμματέα. Το μόνο που δεν έχουν είναι ουσιαστικό αντικείμενο εργασίας γιατί τυπικά και απ’ αυτό έχουν. Η στάθμη των στελεχών που «ψυγειοποιούνται» συνήθως ξεκινάει από το επίπεδο των Γενικών διευθυντών, των διευθυντών Σταθμών, Ορυχείων και άλλων μονάδων και φτάνει μέχρι τη στάθμη Τομεαρχών και Υποτομεαρχών αλλά δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που και απλοί μηχανικοί έχουν υποστεί αυτή τη διαδικασία.
Ο πρώτος και κυριότερος λόγος «ψυγειοποίησης» στελεχών είναι ότι η κάθε κυβέρνηση θέλει να ελέγχει την επιχείρηση, να εφαρμόζει την πολιτική της, να «αξιοποιεί τα δικά της παιδιά», αλλά και να εφαρμόζει τη ρουσφετολογική της τακτική (προσλήψεις, διορισμοί, αναθέσεις καθηκόντων, προαγωγές, κονδύλια σε τρίτους κλπ) σε όλη την κλίμακα της επιχείρησης. Έτσι μόλις ερχόταν στην Κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ παρόπλιζε τα στελέχη της ΝΔ, μέχρι να έρθει στις επόμενες εκλογές η ΝΔ για να «ξαποστείλει» τους ΠΑΣΟΚους και ξανά από την αρχή. Το χειρότερο είναι ότι, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όταν επέστρεφαν αυτά τα κόμματα στην εξουσία δεν επανέφεραν πίσω τα ίδια στελέχη του κόμματός τους που παροπλίστηκαν, αλλά καινούργια. Έτσι γινόταν διαρκείς «συσσώρευση» παροπλισμένων στελεχών.
Αυτή την Τακτική την εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι σήμερα αλλά και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τη συνεχίζει κανονικά όμως με μια διαφορά….. λόγω έλλειψης δικών της στελεχών, «αξιοποίησε» και πρώην στελέχη του παλιού δικομματισμού, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, προφανώς με τη μορφή «χρησιδανείου»!
Άλλωστε το ίδιο είχε κάνει και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, δανείζονταν στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από τον παλιό ΣΥΝασπισμό!
Όμως δεν ήταν απαραίτητο να αλλάξει η Κυβέρνηση για να γίνουν αυτές οι «οργανωτικές αλλαγές». Ακόμα και μια αλλαγή του αρμόδιου υπουργού ή του ΓΓ Υπουργείου ήταν ικανή να πυροδοτήσει νέες αναβαθμίσεις στελεχών (τους δικούς τους ανθρώπους) που αναγκαστικά έφερναν και τις αντίστοιχες «ψυγειοποιήσεις».
Υπάρχουν όμως κι άλλοι λόγοι για τους παροπλισμούς στελεχών. Πρώτα απ όλα πολιτικοί λόγοι, Κομουνιστές, αριστεροί, γενικότερα στελέχη που αμφισβητούν την ορθότητα της κυρίαρχης πολιτικής και παλεύουν για να την αλλάξουν. Ένας άλλος λόγος είναι η «ευγενής άμιλλα» των υψηλόβαθμων στελεχών και η «διορατικότητα» κάποιων διευθυντών, ότι υπάρχουν υφιστάμενοί τους οι οποίοι είναι άξιοι και εν δυνάμει εποφθαλμιούν τη θέση τους. Δηλαδή τους βάζουν στο «ψυγείο» από νωρίς για να μην τους «φάνε» τη θέση αργότερα.
«Ψυγείο» μπαίνουν κι αυτοί που «σκαλίζουν», που ψάχνουν και βρίσκουν σκάνδαλα και σκανδαλάκια όπως: Διαπλοκές με εργολάβους, μη τήρηση εργολαβικών συμβάσεων, ιδιοποίηση κονδυλίων, υλικών και περιουσιακών στοιχείων ή ακόμα πιο απλά, ανυπακοή σε παράτυπες εντολές, δεν δέχονται το απεριόριστο διευθυντικό δικαίωμα, στελέχη που αρνούνται να συμβιβαστούν με το ισχύον καθεστώς, που «χαλάνε την πιάτσα» κλπ.
Το «ψυγείο» δεν είναι ξεκούραση, τεμπελιά, αραλίκι όπως πιστεύουν πολλοί. Αντίθετα είναι τιμωρία, απαξίωση, απομόνωση! Είναι ψυχοφθόρο και δημιουργεί σοβαρά ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα στους περισσότερους ανθρώπους που υφίστανται αυτή την ταπεινωτική διαδικασία. Υπάρχουν βέβαια και μερικοί που προσαρμόζονται εύκολα και αφού έτσι κι αλλιώς έχουν υποστεί αυτόν τον βιασμό προσπαθούν όσο μπορούν να τον απολαύσουν. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως αυτών των στελεχών περνάν μια διαδικασία όχι μόνο ηθικής αλλά και βιολογικής εξόντωσης, αφού αντιμετωπίζουν τεράστια ψυχολογικά προβλήματα και δεν είναι λίγοι αυτοί που πέρασαν την πόρτα του ψυχιατρείου. Το σύστημα είναι τόσο δυνατό που σε τσακίζει, σε τρελαίνει, σε εξοντώνει! Ο αριθμός των στελεχών που βρίσκονται για διάφορους λόγους στα ψυγεία είναι πολύ μεγάλος! Κατά καιρούς ακούστηκαν εξωφρενικά νούμερα, τόσο που αν αληθεύουν οι πληροφορίες, ίσως και να είναι περισσότεροι ακόμα και από τα ενεργά υψηλόβαθμα στελέχη της επιχείρησης σήμερα! Πραγματικά άξιοι διευθυντές και άλλα στελέχη που είχαν γνώσεις και ήθελαν να προσφέρουν βρέθηκαν εκτός παραγωγικής διαδικασίας για τους παραπάνω λόγους.
Δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
Αναφέρουμε παρακάτω δυο χαρακτηριστικές, κραυγαλέες περιπτώσεις «ψυγειοποίησης» μηχανικών στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
Στεφανής Νίκος μηχανολόγος μηχανικός: Η ΔΕΗ τον τιμώρησε και τον «έριξε στο ψυγείο» γιατί θεώρησε προσβλητικές τις επιστημονικές του μελέτες για τις οποίες όμως η ακαδημία Αθηνών τον Τίμησε!!!
Αναλυτικότερα ο Νίκος Στεφανής δημοσίευσε δυο μελέτες, η μία αφορούσε την προληπτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού των ορυχείων και η άλλη την εξοικονόμηση ενέργειας από μείωση κατανάλωση ρεύματος που θα γινόταν με κάποιες αλλαγές στους περιστροφείς (ράουλα). Μιλάμε για πολλές χιλιάδες ράουλα που περιστρέφονται καθημερινά στο ΛΚΔΜ οπότε και η παραμικρή βελτίωση φέρνει αυτόματα μεγάλη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ρεύματος.
Όμως η ιεραρχία της ΔΕΗ θεώρησε ότι αυτό τους προσέβαλε και για αυτό, αφού τον τιμώρησαν με έξη μέρες αργία, κινητοποίησαν και τη «διαδικασία ψυγειοποίησης» του! Του δώσανε ένα γραφείο που για να μπεις έπρεπε να περάσεις μέσα από δυο τουαλέτες, που ήταν δίπλα στην καντίνα του ΣΕΤΥ/ΒΜ γι αυτό τις χρησιμοποιούσαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι (γραφείο- ψυγειοwc), του αφαιρέσανε και το αντικείμενο εργασίας ελπίζοντας ότι έτσι ο άνθρωπος θα λαλούσε, θα κατέρρεε… Εικόνα 1. Άρθρο στην εφημερίδα "ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ" του ΣΕΕΝ "Εργατική Αλληλεγγύη" Λίγο αργότερα η Ακαδημία Αθηνών, εκτιμώντας σαν πολύ σοβαρή και χρήσιμη αυτή τη δουλειά του συγκεκριμένου μηχανικού κάλεσε τον Νίκο Στεφανή σε μια ημερίδα για την εξοικονόμηση ενέργειας που έγινε στην Αθήνα, για να παρουσιάσει τις δυο μελέτες για τις οποίες η ΔΕΗ τον τιμώρησε…. Αφού ξεσηκώθηκε ένα κίνημα αλληλεγγύης και έφτασε το θέμα στη βουλή η ΔΕΗ αναγκάστηκε να ανακαλέσει την τιμωρία αλλά ποτέ δεν επανέφερε τον μηχανικό στη θέση του! Ο Νίκος μόλις συμπλήρωσε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έφυγε, πικραμένος και «τραυματισμένος» από όλον αυτόν τον αήθη πόλεμο που υπέστη αυτά τα χρόνια.
Ο «έτερος Καπαδόκης» είναι ο Αθανάσιος Λιάβας, μεταλλειολόγος μηχανικός που «έσυρε» τη διεύθυνση της ΔΕΗ στα πολιτικά δικαστήρια απαιτώντας να βγει από το «ψυγείο» και να επανέλθει στη θέση του για να δουλέψει.
Ο Λιάβας που πριν ήταν υπεύθυνος προϊστάμενος σε σημαντικά συνεργεία του Ορυχείου, υπέπεσε σε δυσμένεια γιατί «σκάλιζε» τις συμβάσεις (ήταν βέβαια υποχρεωμένος να το κάνει αφού αφορούσαν εργολαβίες που επέβλεπε ο ίδιος) και απαιτούσε από τους εργολάβους να τηρηθούν….
Ατόπημα;
Κι όμως είναι, αφού οι εργολάβοι, ίσως καλυπτόμενοι από «υψηλά ιστάμενους», ήταν και είναι «κράτος εν κράτει». Έτσι δεν διέθεταν τα μηχανήματα που προβλεπόταν από τη σύμβαση (βυτιοφόρα, γκρέιντερ, προωθητές) και για τις απαραίτητες εργασίες καλυπτόταν από μηχανήματα της ΔΕΗ. Αυτό σημαίνει στην ουσία ότι για δουλειές που πληρωνόταν ο εργολάβος της έκανε η ΔΕΗ. Και ένα ακόμα που αφορά τον «ανταγωνισμό» είναι ότι αν ο διαγωνισμός της συγκεκριμένης εργολαβίας δεν προέβλεπε τα συγκεκριμένα μηχανήματα έργου πιθανά να την έπαιρνε άλλος εργολάβος και φθηνότερα!
Η ενέργεια αυτή του μηχανικού ήταν η αιτία για να του αφαιρέσουν το αντικείμενο εργασίας. Μετά από πολλές εργασιακές περιπλανήσεις τον τοποθέτησαν ως μεταλλειολόγο στον Τομέα περιβάλλοντος (δουλειά που σπάνια είχε αντικείμενο) και του έδωσαν ένα «γραφείο- κοτέτσι» που βρισκόταν μέσα στο «νεκροταφείο» παροπλισμένων αυτοκινήτων, τραίνων κλπ Το κυριότερο είναι ότι δεν είχε εκεί κοντά κανέναν άλλο γραφείο, συνεργείο, κτίριο γενικότερα αλλά ούτε άλλον άνθρωπο (απομόνωση). Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο Θανάσης δεν ήταν από αυτούς που βολεύονται στην «εξοχή» γι αυτό πήγε στα δικαστήρια απαιτώντας να επανέλθει στη θέση του με ολόκληρο το αντικείμενο εργασίας που είχες πριν τη δίωξη. Τα δικαστήρια τον δικαίωσαν και καταδίκασαν τη διεύθυνση του ΛΚΔΜ να πληρώνει 150 ευρώ για κάθε μέρα που τον κρατάει έξω από το αντικείμενο εργασίας του!
Όμως παρότι το ποσό που συσσωρεύτηκε ήταν τεράστιο η διεύθυνση του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) προτίμησε να το πληρώσει παρά να επαναφέρει στη θέση του τον μηχανικό που δεν ήθελε τίποτα άλλο από το να προσφέρει τις γνώσεις του, την εμπειρία του και γενικότερα να βγάζει άξια τον μισθό για τον οποίο πληρώνεται από τον Ελληνικό λαό. Και ο Λιάβας μόλις συμπλήρωσε το όριο συνταξιοδότησης έφυγε αρνούμενος να συνεχίσει τις πληρωμένες «διακοπές» που του προσέφερε η ΔΕΗ.
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ο Μεταλλειολόγος Μηχανικός Λιάβας Αθανάσιος ήταν ο μοναδικός που είχε ειδίκευση στη σταθερότητα των πρανών σε μια περίοδο που τα ορυχεία αντιμετώπιζαν μεγάλο πρόβλημα σ αυτόν τον τομέα με κίνδυνο όχι μόνο στον εξοπλισμό αλλά και την ίδια τη ζωή των εργαζομένων. Κι όμως προτίμησαν να τον αδρανοποιήσουν παρά να τον χρησιμοποιήσουν στο αντικείμενο που γνώριζε.


Κοζάνη 23/2/2017
Στέφανος Πράσσος: Πρώην πρόεδρος του ΣΕΕΝ "Εργατική Αλληλεγγύη"

Διαβάστε περισσότερα...

Αποζημιώσεις σε κατόχους αγρούς της Κτηματικής Περιοχής ΤΚ Μαυροπηγής Δήμου Εορδαίας...

Καλούμε τους κατόχους των αγρών όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα Κτηματικής Περιοχής ΤΚ Μαυροπηγής Δήμου Εορδαίας, όπως προσέλθουν στο κτήριο του Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ, στις 1 ή 2 ή 3 Μαρτίου 2017, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αποζημιώσεις που καθόρισε η Επιτροπή Προεκτίμησης για τη στέρηση χρήσης επιτασσόμενων εκτάσεων 1.141.519,22τ.μ. στις Τ.Κ. Μαυροπηγής και Κομάνου του Δήμου Εορδαίας και Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης βάσει της ΚΥΑ με αρ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ25ΟΔΠΚ1/173090/513/27.08.2015, στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης ΟΔΠΚ-1, που έχει κηρυχθεί με την υπ’ αριθ. Δ9/Δ/Φ53/9455/2442/2-9-14 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ/ΑΑΠ/294/8-9-14).
Σε περίπτωση μη προσέλευσης των δικαιούχων, τα αντίστοιχα ποσά αποζημιώσεων θα παρακατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι της αποζημίωσης σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα να προσκομίσουν:
-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
-Αποδεικτικό έγγραφο με το ΑΦΜ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2463052535

Συνημμένα:
Πίνακας Δικαιούχων

Από τη ΔΛΥ-ΛΚΔΜ

Πηγή: kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Μαυροπηγή: Προχωρούν οι μελέτες μετεγκατάστασης...

Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στην εκπόνηση των μελετών για την μετεγκατάσταση της Μαυροπηγής Εορδαίας στο νέο Οικισμό που έχει επιλεγεί, τόνισε στην ΕΡΤ Κοζάνης ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝ.ΚΟ Α.Ε Γιώργος Αμανατίδης, με αφορμή την επιστολή του τέως Πρόεδρου της Μαυροπηγής και μέλους της Επιτροπής Αγώνα Αντώνιου Μπάρμπα, ο οποίος ανέφερε ότι οι μελέτες εκπονούνται με «ρυθμούς χελώνας» και απέδωσε ευθύνες στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝ.ΚΟ επεσήμανε ότι «με την επιστολή αδικείται η αυτοδιοίκηση», η οποία από τις 13 Ιουλίου έχει εντάξει για χρηματοδότηση το έργο της μετεγκατάστασης της Μαυροπηγής στον τοπικό πόρο ανάπτυξης και σημείωσε ότι «επειδή δεν είναι σωστά ενημερωμένοι οι εκπρόσωποι της επιτροπής αγώνα, θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα ειδική συνάντηση, παρουσία και των εμπλεκομένων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Εορδαίας».
Εν τω μεταξύ, λύθηκε το θέμα της εκκρεμότητας σχετικά με τις γραμμές υψηλής τάσης στον χώρο του Νέου Οικισμού της Μαυροπηγής που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή , αφού αποφασίστηκε η μετατόπιση της γραμμής και η καταβολή του οικονομικού τιμήματος που προκύπτει από την ΔΕΗ, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί επακριβώς η θέση του Νέου Οικισμού.
Σε ότι αφορά την εκπόνηση των μελετών μετεγκατάστασης της Μαυροπηγής, ο κ. Αμανατίδης υποστήριξε ότι «οι μελέτες βρίσκονται σε προχωρημένη εξέλιξη , οριοθετήθηκαν τα ρέματα και είναι έτοιμη και η οριστική πολεοδομική μελέτη».

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- Σύνταξη : Αντώνης Μαυρίδης

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

"Ναι" στην μετεγκατάσταση της Αχλάδας είπαν οι κάτοικοι με δημοψήφισμα. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους...

Να μετεγκατασταθούν οι τρεις οικισμοί της Κοινότητας Αχλάδας στη Φλώρινα αποφάσισαν οι κάτοικοι με το δημοψήφισμα που έγινε την περασμένη Κυριακή στο χωριό τους. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αχλάδας η ανάγκη της μετεγκατάστασης είναι επιτακτική αφού το ορυχείο έχει φτάσει στα 300 μέτρα από τα σπίτια τους.
Υπάρχουν 12 προτεινόμενες θέσεις για μετεγκατάσταση ωστόσο για να επιλεγεί η μία θα πρέπει να ωριμάσουν οι συνθήκες και να προχωρήσουν και άλλες διαδικασίες.
Δείτε το βίντεο του www.kozani.tv:

Διαβάστε περισσότερα...

Με «ρυθμούς χελώνας» η μετεγκατάσταση Μαυροπηγής...

Την επιτάχυνση των ρυθμών εκπόνησης των μελετών για τη μετεγκατάσταση του Νέου οικισμού Μαυροπηγής και παράλληλα την έκδοση του Προεδρικού διατάγματος και την δημοπράτηση των αναγκαίων έργων υποδομής, ώστε το 2018 να εκτελούνται τα έργα στο Νέο Οικισμό που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Μαυροπηγής, ζητά με επιστολή και με δηλώσεις του στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο τέως Πρόεδρος της Μαυροπηγής και μέλος της Επιτροπής Αγώνα, Αντώνιος Μπάρμπας.
Ο κ. Μπάρμπας σημειώνει ότι «οι μελέτες για την μετεγκατάσταση της Μαυροπηγής, εκπονούνται με ρυθμούς χελώνας», αποδίδει μέρος της ευθύνης για την καθυστέρηση που παρατηρείται στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς και υπογραμμίζει ότι «οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση πέρα από το 2018, θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα για την μετεγκατάσταση του χωριού».
Στην επιστολή που κοινοποίησε προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης και τον Δήμαρχο Εορδαίας, ο κ. Μπάρμπας υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «επιβάλλεται να ξαναχτιστεί ο κοινωνικός ιστός που διαλύθηκε στο βωμό της ανάπτυξης και της εθνικής οικονομίας».
Αναφέρει μάλιστα ότι εάν το 2018 δεν προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και δεν εκτελούνται τα έργα υποδομής στο Νέο οικισμό, τότε ο ίδιος θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται άλλο η Επιτροπή Αγώνα για την μετεγκατάσταση της Μαυροπηγής.

Πηγή: ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- Σύνταξη : Αντώνης Μαυρίδης

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Σαν να μην πέρασε μια μέρα...

Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου τις ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκη.
Ο Σύλλογος μας από την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου ζήτησε συνάντηση για να συζητήσουμε κα να δρομολογηθούν τα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε.
- προστασία του περιβάλλοντος
- υποβάθμιση απαξίωση τις περιοχής
- μελέτη βιωσιμότητας
- εξασθένες χρώμιο
- εντοποιοτητα
Καμία απάντηση!!!
Τηλεφωνικές επικοινωνίες με το γραφείο του προέδρου πριν από την επίσκεψη του για να τον συναντήσουμε… υπήρξε άρνηση!!!
Έχοντας εξαντλήσει τα όρια της υπομονής μας από τα αδιέξοδα που μας έχουν οδηγήσει, απαιτούμε το σεβασμό και τα αυτονόητα δικαιώματα μας για μια αξιοπρεπή ζωή για εμάς και για το μέλλον των παιδιών μας.
θα πρέπει να καταλάβουν όλοι φορείς ότι διπλά από την ΔΕΗ ζουν άνθρωποι!!!! Δεν γίνεται να έρχεται ο πρόεδρος και να μην προγραμματίζει να συναντηθεί μαζί μας!!
Οι φορείς της περιοχής πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να εργάζονται για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα και των πλητόμενων περιοχών.
Περιμένουμε να παρθούν πρωτοβουλίες από τους εμπλεκομένους, και να εργαστούν σοβαρά για τις λύσεις των προβλημάτων.
Όσο οι αρμόδιοι φορείς, πολιτεία, διοίκηση ΔΕΗ ΑΕ αδιαφορούν και δεν αναλαμβάνουν ούτε τις ευθύνες τους ούτε πρωτοβουλίες, για άλλο τόσο εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα.
Με τιμή για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20-02-2017

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με 2,7 εκατομμύρια πρόωρες γεννήσεις τον χρόνο...

Η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορεί να προλάβει 2,7 εκατομμύρια πρόωρες γεννήσεις ετησίως, καθώς οι πρόωρες γεννήσεις απειλούν τη ζωή των βρεφών και αυξάνουν μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο εμφάνισης σωματικών και νευρολογικών προβλημάτων, προειδοποίησαν επιστήμονες.
Τα μικροσωματίδια που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα εξαιτίας των αναθυμιάσεων από τις πετρελαιοκίνητες μηχανές, τις δασικές πυρκαγιές και άλλες πηγές, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο πρόωρων γεννήσεων, μαζί με άλλους παράγοντες κινδύνου όπως η ηλικία και η κατάσταση της υγείας της μητέρας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Environment International.
"Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν βλάπτει μόνο τους ανθρώπους που εισπνέουν απευθείας τον αέρα, αλλά μπορεί να επηρεάσει σοβαρά και το βρέφος από την μήτρα της μητέρας του", δήλωσε ο Κρις Μάλεϊ, ο επικεφαλής της μελέτης που βασίστηκε σε στοιχεία του 2010.
Η πλειονότητα των πρόωρων γεννήσεων που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση παρατηρείται στη νότια και την ανατολική Ασία, σημείωσαν οι επιστήμονες και μόνο η Ινδία καταγράφει σχεδόν ένα εκατομμύριο πρόωρες γεννήσεις και η Κίνα 500.000.
Τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, οι πυρκαγιές των δασών, οι καύσεις υπολειμμάτων καλλιεργειών, το μαγείρεμα σε ξυλόσομπες, η κοπριά, το ψήσιμο στα κάρβουνα συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση του φαινομένου, εξηγούν οι ερευνητές.
Μία έγκυος γυναίκα σε πόλη της Κίνας ή της Ινδίας μπορεί να εισπνέυσει δέκα φορές περισσότερο και πλέον μολυσμένο αέρα σε σχέση με μία έγκυο σε αστικό περιβάλλον της Αγγλίας ή της Γαλλίας, αναφέρει η ίδια πηγή.
Στην δυτική υποσαχάριο Αφρική, την βόρειο Αφρική και την Μέση Ανατολή οι πρόωρες γεννήσεις προκαλούνται κυρίως από την έκθεση στη σκόνη της ερήμου, έδειξε η έρευνα.
Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι 15 εκατομμύρια βρέφη γεννιούνται πρόωρα και σχεδόν το ένα εκατομμύριο από αυτά πεθαίνει λόγω επιπλοκών, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Οι επιπλοκές που συνδέονται με την πρόωρη γέννηση είναι η κυριότερη αιτία θανάτου μεταξύ παιδιών κάτω των πέντε ετών, επισημαίνει ο ΠΟΥ.
Οι χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το οποίο είναι διασυνοριακό, λέει ο Γιόχαν Κουιλενστιέρνα, ένας εκ των συγγραφέων της έρευνας του πανεπιστημίου του Γιορκ.
"Σε μια πόλη, ίσως μόνο η μισή ρύπανση προέρχεται από πηγές εντός της πόλης, η υπόλοιπη μεταφέρεται εκεί με τον αέρα από άλλες περιοχές ή και από άλλες χώρες", σημειώνει ο ίδιος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στις 22-2-2017 με ένα από τα θέματα να αφορά τις υποδομές του νέου οικισμού Ποντοκώμης...

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Tετάρτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης).
To θέμα που αφορά την Ποντοκώμη είναι το Νο 8: Έγκριση Υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Ολοκλήρωση Μελετών Έργων Υποδομών Νέου Οικισμού Ποντοκώμης (Οριοθέτηση Οικοπέδων, Εξωτερική Οδοποιία, Όμβρια και Άρδευση)» με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτη Πλακεντά.

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Συνοδά έργα (δανειοθάλαμος – αποθεσιοθάλαμος) για τα έργα υποδομής του νέου οικισμού Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης»...

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’), τους πολίτες ( κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους ( οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ10, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ, διαβιβάστηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: « Συνοδά έργα (δανειοθάλαμος – αποθεσιοθάλαμος) για τα έργα υποδομής του νέου οικισμού Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 5ης, Α/Α 5)
Φορέας έργου ή δραστηριότητας: Δήμος Κοζάνης
Ημερομηνία έναρξης δημόσιας διαβούλευσης 8/2/2017 και ημερομηνία λήξης αυτής η 15/3/2017
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: 8/2/2017 και ημερομηνία λήξης αυτής 15/3/2017
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: Περιφερειακό Συμβούλιο, Δευτέρα-Παρασκευή, 07:00-15:00
Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.pdm.gov.gr.
Εφημερίδα όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ»

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κωτσίδης

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Ένταση και διαπληκτισμοί, στο αμφιθέατρο του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στην Πτολεμαίδα, πριν από την έναρξη της συνέντευξης τύπου του Προέδρου της ΔΕΗ Μανώλη Παναγιωτάκη – Μέλη του Σύλλογου για την Καταπολέμηση της Ανεργίας & της Ανάπτυξης της Περιοχής Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου προσπάθησαν να μπουν στο χώρο και παρεμποδίστηκαν – Στη συνέχεια μπήκαν και μίλησαν, όμως δεν επέτρεψαν να διεξαχθεί η συνέντευξη όταν τους είπαν να συντομεύσουν ...

Ένταση και διαπληκτισμοί επικράτησαν, ακριβώς πριν από την έναρξη της συνέντευξης τύπου του Προέδρου της ΔΕΗ Μανώλη Παναγιωτάκη, στο αμφιθέατρο του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στην Πτολεμαίδα, όταν μέλη του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Αγίου Δημητρίου-Ρυακίου (Κοζάνης), θέλησαν να μπουν στον χώρο της συνέντευξης και εμποδίστηκαν από άνδρες που είχαν την αρμοδιότητα της ασφάλειας του χώρου.

Τελικά τα μέλη του συλλόγου πέρασαν μέσα στο χώρο και το λόγο έλαβε ο Γραμματέας του Συλλόγου, ο Ηλίας Τεντζογλίδης ο οποίος κι αναφέρθηκε στα προβλήματα των οικισμών που βρίσκονται δίπλα στους ΑΗΣ και γενικότερα για το μείζον πρόβλημα της ανεργίας.
Κάποια στιγμή οι δημοσιογράφοι των Αθηνών, που ασχολούνται με το ενεργειακό ρεπορτάζ και βρίσκονται από χθες στην περιοχή, ζήτησαν από τον κ. Τεντζογλίδη να συντομεύει, γιατί ήθελαν να ακούσουν και να ρωτήσουν αρκετά πράγματα τον Πρόεδρο της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να υπάρξεi εκνευρισμός από το Γραμματέα του εν λόγω συλλόγου, ο οποίος είπε ότι συνέντευξη δεν ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ να γίνει και τέθηκε υπό κατάληψη ο χώρος.
Πηγή: www.kozan.gr και www.kozani.tv

Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Τι συμβαίνει με την μονάδα 4 του ΑΗΣ Καρδιάς; Μ. Παναγιωτάκης: Καλό Οκτώβρη θα επαναλειτουργήσει

Η 4η μονάδα του ΑΗΣ Καρδιάς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όχι μόνο στην ηλεκτροδότηση της Χώρας αφού εδώ και δυο μήνες είναι εκτός άλλα 300 MW λιγνιτικής παραγωγής αλλά κυρίως γιατί μετά την απόσυρση του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας είναι η μοναδική μονάδα που τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια την τηλεθέρμανση της πόλης της Πτολεμαΐδας.
Οι 30.000 κάτοικοι της Πτολεμαΐδας λόγω έλλειψης άλλων πηγών θέρμανσης πέρασαν τα πάνδεινα τον φετεινό χειμώνα που ήταν ο πιο παγωμένος της τελευταίας δεκαετίας και δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση να περάσουν άλλο τέτοιο Χειμώνα μέχρι να μπει σε λειτουργία η 5η μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας που θα λύσει οριστικά το ζήτημα της τηλεθέρμανσης.
Επίσης ένα άλλο θέμα που δεν τέθηκε από καμιά πλευρά είναι ότι: Οι «ώρες ζωής» που δόθηκαν από την κομισιόν για τις λιγνιτικές μονάδες είναι κατά ζευγάρια μονάδων. Δηλαδή η 3η και η 4η του ΑΗΣ Καρδιάς θα πρέπει να δουλεύουν μαζί γιατί είτε η μία δουλεύει είτε και η δύο οι ώρες που χρεώνονται είναι ίδιες!
Σχόλιο από:Κόκκινο καμίνι
*****************************************

Ρόη Βασβατέκη
από: e-ptolemeos.gr
Μ. Παναγιωτάκης από την Πτολεμαΐδα: Καλό Οκτώβρη θα επαναλειτουργήσει η 4η μονάδα του ΑΗΣ Καρδιάς
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ στην αποψινή συνάντηση που είχε με σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ στο ξενοδοχείο “Παντελίδης” στην Πτολεμαΐδα, απέφυγε να πάρει σαφή θέση στο αίτημα εκπροσώπων των συνδικάτων της ΔΕΗ για άμεση επισκευή της 4ης μονάδας του ΑΗΣ Καρδιάς, που τέθηκε εκτός λειτουργίας το βράδυ της 7ης Ιανουαρίου και έχει προξενήσει σοβαρό πρόβλημα στην τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης της πόλης της Πτολεμαΐδας, καθώς είναι η μία από τις δύο μονάδες του σταθμού που τροφοδοτεί το δίκτυο με θερμική ενέργεια.
Το παραπάνω αίτημα και την παράκληση να μην επιδείξει η ΔΕΗ φειδώ στο κόστος επισκευής της 4ης μονάδας έθεσαν μετ’ επιτάσεως αρκετοί συνδικαλιστές, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενος στον ΑΗΣ Καρδιάς. Ο Μανώλης Παναγιωτάκης μίλησε για μεγάλη αλλά διαχειρίσιμη ζημία, λέγοντας πως θα καταβληθεί προσπάθεια να είναι έτοιμη η μονάδα τουλάχιστον για τον ερχόμενο Οκτώβριο: «Εμείς ως διοίκηση της ΔΕΗ δεν μπορούμε να κάνουμε ανακοινώσεις εάν δεν έχουμε ολοκληρώσει την έρευνα και τις εκτιμήσεις. Απ’ ό,τι φαίνεται πάντως, από τις πρώτες αρκετά προχωρημένες εκτιμήσεις, το πρόβλημα είναι διαχειρίσιμο. Η ζημιά δεν είναι μικρή, αλλά το πρόβλημα είναι διαχειρίσιμο. Θα προσπαθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να δεσμευτούμε αυτή τη στιγμή, να είναι έτοιμη η μονάδα εν όψει της επόμενης περιόδου της τηλεθέρμανσης μέχρι τον Οκτώβρη», ανέφερε.
*********************************************************************
Σχόλια και ερωτηματικά από τον Μηχανολόγο Μηχανικό Νίκο Στεφανή

– Είναι αλήθεια ότι στις αποθήκες της ΔΕΗ υπάρχουν στρόβιλοι της προηγούμενης τεχνολογίας, οι οποίοι θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον κατεστραμμένο στρόβιλο με πολύ χαμηλό κόστος, εάν δεν είχε αλλάξει η τεχνολογία;
– Είχε τόση διαφορά στην απόδοση ο στρόβιλος της νέας τεχνολογίας που αντικατέστησε τον παλιό, ώστε να δικαιολογεί μια αντικατάσταση που στην πρώτη μεγάλη βλάβη θα κοστίσει ο «κούκος αηδόνι»;
– Είναι αλήθεια ότι ο στρόβιλος της τέταρτης μονάδας αντικαταστάθηκε γύρω στο 2010 από άλλον στρόβιλο διαφορετικής τεχνολογίας από αυτήν που χρησιμοποιούνταν μέχρι εκείνην τη στιγμή, κατασκευασμένος από γνωστό πολυεθνικό κολοσσό ο οποίος κατασκευάζει από καφετιέρες και τηλεφωνικά κέντρα μέχρι στροβίλους και ηλεκτρικούς αυτοκινητοδρόμους(διάβαζε SIEMENS); την μετασκευή όπως κατέγραφε την έκανε η περήφανη ναυαρχίδα τις ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Η SIEMENS .μετά και την χθεσινή δήλωση Παναγιωτάκη στην Πτολεμαΐδα http://e-ptolemeos.gr/m-panagiotakis-apo-tin-ptolema%CE%90…/ δεν πρέπει η ΔΕΗ να ζητήσει η παρέμβαση αυτή να γίνει και να επιβαρυνθεί η SIEMENS του Μητσιοτάκη Χρυστοφοράκου .
Ένα τέτοιο έργο δεν έχει εγγύηση ,δεν πραγματοποιήθηκε με παρέμβαση ,εγγύηση και χρήματα του ευρωπαϊκού πολίτη. Ζητάω πολλά η κανένας δεν σκέπτεται

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Οριστική απόσυρση για 6 μονάδες της ΔΕΗ...

Κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ, η ΡΑΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προβεί σε τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 92/31.01.2002) υπ’αριθ. Δ5/Φ1/ΟΙΚ.1085/24.01.2002 «Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα στην απόσυρση και οριστική διαγραφή των παρακάτω θερμικών μονάδων που αποσύρθηκαν ή αποξηλώθηκαν λόγω μόνιμης βλάβης ή προβληματικής λειτουργίας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι και 23/02/2017).

ΠΗΓΗ: ENERGYPRESS

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο της άνοιας κατά 92%...

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 47,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από άνοια, ενώ τα νέα περιστατικά που καταγράφονται σε ετήσια βάση φτάνουν τα 7,7 εκατομμύρια. Η συνηθέστερη αιτία της άνοιας είναι το Αλτσχάιμερ, το οποίο εκτιμάται ότι ευθύνεται για το 60-70% των περιστατικών.
Γνωστοί παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση της άνοιας είναι η προχωρημένη ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό, ωστόσο οι δύο αυτοί παράγοντες δεν είναι δυνατό να τροποποιηθούν. Έτσι, οι επιστήμονες αναζητούν τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου που συμβάλλουν στη νευροεκφυλιστική νόσο ώστε να προτείνουν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια μελέτησαν την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον εγκέφαλο και διαπίστωσαν τον καταστροφικό αντίκτυπό της.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση –και κυρίως τα μικροσκοπικά σωματίδια που απελευθερώνονται από τα οχήματα και τις μονάδες παραγωγής ενέργειας– αυξάνει εκθετικά τον κίνδυνο άνοιας, γράφουν οι ερευνητές στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Translational Psychiatry.
Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα υπέδειξαν ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες που κατοικούν σε περιοχές όπου η συγκέντρωση σωματιδίων ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια που έχει θέσει ο Αμερικανικός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος διατρέχουν 81% μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν γενικευμένη έκπτωση των νοητικών λειτουργιών τους και 92% μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν άνοια και Αλτσχάιμερ. Εάν τα ευρήματα αυτά ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό, η ατμοσφαιρική ρύπανση θα μπορούσε να ευθύνεται περίπου για το 21% όλων των περιστατικών άνοιας, εκτιμούν οι ερευνητές.
«Τα μικροσκοπικά σωματίδια που παράγονται από τα ορυκτά καύσιμα εισέρχονται στο σώμα απευθείας από τη μύτη και φτάνουν στον εγκέφαλο» αναφέρει ο Κέιλεμπ Φιντς, καθηγητής στη σχολή γεροντολογίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια. «Τα εγκεφαλικά κύτταρα αντιμετωπίζουν αυτά τα σωματίδια ως εισβολείς και αντιδρούν μέσω της φλεγμονώδους αντίδρασης, η οποία μακροπρόθεσμα προωθεί και επιδεινώνει το Αλτσχάιμερ» συμπληρώνει ο καθηγητής.
Η αρνητική επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ήταν εντονότερη στις γυναίκες που είχαν στον γενετικό τους κώδικα το γονίδιο APOE4, το οποίο συνδέεται με την προδιάθεση για εκδήλωση Αλτσχάιμερ.

Πηγή: http://www.onmed.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Κατακυρώνεται ο διαγωνισμός για την Εσωτερική Οδοποιία της Νέας Ποντοκώμης...

Στην κατακύρωση του διαγωνισμού για το μεγάλο έργο εσωτερικής οδοποιίας για τον υπό κατασκευή οικισμό της Νέας Ποντοκώμης, προχώρησε στην συνεδρίαση της Τρίτης η οικονομική επιτροπή του Δήμου Κοζάνης. Πρόκειται για μεγάλο έργο αρχικού προϋπολογισμού 3.165.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, το οποίο θα υλοποιηθεί από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης, με 50% κάλυψη χρηματοδότησης από το Δήμο Κοζάνης και 50% από την Περιφέρεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρωινού Λόγου», στον διαγωνισμό συμμετείχαν 19 εταιρείες και πλειοψήφησε η εταιρεία ΘΕΚΑΤ Α.Ε. από τον Βόλο, με μεγάλο ποσοστό έκπτωσης (69%). Το ποσό κατακύρωσης είναι στις 981.150,01 ευρώ με το Φ.Π.Α., ποσό κατά πολύ πιο μειωμένο σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.
Το μεγάλο αυτό έργο αφορά την Εσωτερική οδοποιία της Νέας Ποντοκώμης και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2017. Οι διαδικασίες έναρξης από τον εργολάβο θα είναι άμεσες, αφού μετά την απόφαση οικονομικής επιτροπής, θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης για τον ανάδοχο.

Πηγή: http://www.prlogos.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Τι συμβαίνει με την μονάδα 4 του ΑΗΣ Καρδιάς;;;

Οι πρώτες ενδείξεις από την αυτοψία στον στρόβιλο της 4ης μονάδας του ΑΗΣ (Λιγνιτικού ατμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) Καρδιάς δείχνουν μία βλάβη εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χρειάζεται χρόνο για να αποκατασταθεί, εάν αυτή αποκατασταθεί γιατί ήδη αρχίσανε ψίθυροι για το αν συμφέρει να επιδιορθωθεί! Ο στρόβιλος στη χαμηλή του βαθμίδα είναι πλήρως κατεστραμμένος.
Το πώς οδηγήθηκε ο στρόβιλος σε τέτοιου είδους καταστροφή, το τι είδους συντήρηση του είχε γίνει και αν μπορούσε να σηκώσει την ένταση στην οποία υποβλήθηκε τις ημέρες που έπαθε τη ζημιά, είναι μια άλλη κουβέντα.
Με βάση όμως κάποιες πληροφορίες γεννώνται ορισμένα ερωτήματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά εάν οι πληροφορίες ισχύουν.
– Είναι αλήθεια ότι ο στρόβιλος της τέταρτης μονάδας αντικαταστάθηκε γύρω στο 2010 από άλλον στρόβιλο διαφορετικής τεχνολογίας από αυτήν που χρησιμοποιούνταν μέχρι εκείνην τη στιγμή, κατασκευασμένος από γνωστό πολυεθνικό κολοσσό ο οποίος κατασκευάζει από καφετιέρες και τηλεφωνικά κέντρα μέχρι στροβίλους και ηλεκτρικούς αυτοκινητοδρόμους;
– Είναι αλήθεια ότι η νέα τεχνολογία ήταν επιδοτούμενη τεχνολογία την οποία πλήρωσαν οι λαοί της Ευρώπης μαζί και ο Ελληνικός;
– Είναι αλήθεια ότι στις αποθήκες της ΔΕΗ υπάρχουν στρόβιλοι της προηγούμενης τεχνολογίας, οι οποίοι θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον κατεστραμμένο στρόβιλο με πολύ χαμηλό κόστος, εάν δεν είχε αλλάξει η τεχνολογία;
– Είχε τόση διαφορά στην απόδοση ο στρόβιλος της νέας τεχνολογίας που αντικατέστησε τον παλιό, ώστε να δικαιολογεί μια αντικατάσταση που στην πρώτη μεγάλη βλάβη θα κοστίσει ο «κούκος αηδόνι»;
– Είναι αλήθεια δηλαδή ότι υπήρχε, με άλλα λόγια, ένα επαγγελματικό όχημα και μια αποθήκη γεμάτη ανταλλακτικά γι’ αυτό, το οποίο όμως πετάξαμε γιατί μας έδωσαν ένα νέο επιδοτούμενο και τώρα για να φτιάξουμε τη βλάβη του νέου θα πρέπει να αγοράσουμε ουσιαστικά καινούργιο επαγγελματικό όχημα;
Έχουν κάποια βάση τα παραπάνω ή δεν ισχύουν;
Έτσι για να ξεφύγει η κουβέντα από τα τεχνικά ζητήματα και από τα ρεπορτάζ τύπου πολεμικής ανταπόκρισης, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: http://agkidapress.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Με 300 πρόωρους θανάτους συνδέεται ένα μόνο επεισόδιο ρύπανσης το 2014...

Περίπου 300 πρόωροι θάνατοι συνδέονται με ένα σοβαρό επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης το 2014, όπως ενημερώθηκε πρόσφατα το κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον αριθμό αυτό να είναι διπλάσιος από τους θανάτους που συνήθως αποδίδονται στη σωματιδιακή ρύπανση όταν βρίσκεται σε τυπικά επίπεδα την άνοιξη.
Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, ο αριθμός δεν ισοδυναμεί με θανάτους συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά είναι ένας τρόπος ποσοτικοποίησης του εκτιμώμενου κινδύνου θνησιμότητας ως ποσοστό του πληθυσμού. Η ανακοίνωση έρχεται αφού η κυβέρνηση επικρίθηκε για εγκληματική αμέλεια κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας υψηλής ρύπανσης τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τη Βαρόνη Τζένι Τζόουνς, η οποία είχε ζητήσει τις πληροφορίες στο κοινοβούλιο, η κυβέρνηση δημοσίευσε «το ελάχιστο των πληροφοριών» για το περιστατικό και βασιζόταν σε υπερβολικό βαθμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση του κοινού.
Το 2014 ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον χαρακτήρισε το επεισόδιο ρύπανσης ως «φυσικό φαινόμενο καιρικών συνθηκών», προκαλώντας την κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με 300 πρόωρους θανάτους συνδέεται ένα μόνο επεισόδιο ρύπανσης το 2014
Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα, ενώ η σκόνη που διοχετεύεται από την έρημο Σαχάρα έπαιξε ένα ρόλο, το επεισόδιο οφειλόταν ως επί το πλείστον σε λιπάσματα και τη βιομηχανία στην ηπειρωτική Ευρώπη. Αργότερα εκτιμήθηκε ότι πρόκειται για το χειρότερο επεισόδιο ρύπανσης στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και μία δεκαετία.

Με 300 πρόωρους θανάτους συνδέεται ένα μόνο επεισόδιο ρύπανσης το 2014
Τα επίπεδα της ρύπανσης των επιβλαβών και διεισδυτικών σωματιδίων PM2.5 (με διάμετρο μικρότερη από 2,5 χιλιοστά) καταγράφηκαν σε ποσοστό μέχρι και 83 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο για πάνω από δέκα ημέρες το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2014, οδηγώντας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να συστήσουν στο κοινό να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά ότι τα επίπεδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τα 25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε μία οποιαδήποτε ημέρα.

Θνησιμότητα...
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα ποιότητας του αέρα για να συγκρίνουν τα επίπεδα PM2.5 με προηγούμενα χρόνια και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν στοιχεία από αξιολογήσεις σχετικά με την επίδραση της βραχυπρόθεσμης έκθεσης σε σωματίδια PM2.5 στη θνησιμότητα. Η έρευνα υπολόγισε ότι κατά τη διάρκεια των δέκα ημερών, συνολικά 600 θάνατοι «επιταχύνθηκαν», αλλά 300 εξ αυτών θα αναμενόταν με τα μέσα επίπεδα άνοιξης των σωματιδίων PM2.5. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσης άλλα στοιχεία θνησιμότητας και δημόσιας υγείας ώστε να αποκλείσουν την επίδραση άλλων μεταβλητών υγείας.
Τα επεισόδια ρύπανσης έχουν συνδεθεί με αυξημένα καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα, όπως το άσθμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου, και δημιουργεί ιδιαίτερους κινδύνους για τους νέους, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας.
Κατά τη διάρκεια τέτοιων επεισοδίων σε άλλες πόλεις όπως το Παρίσι, οι πολίτες δικαιούνται δωρεάν χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς, και περιορίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Τέτοια μέτρα έκτακτης ανάγκης δεν έχουν ληφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: http://www.imerisia.gr/

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Οι τρεις (3) πρώτοι δικαιούχοι από την Ποντοκώμη, που εισέπραξαν την αποζημίωση της ΔΕΗ, για την απαλλοτρίωση του οικισμού …είναι γεγονός! – Με το νέο οικισμό όμως τι γίνεται;;;

Οι τρεις (3) πρώτοι δικαιούχοι από την Ποντοκώμη, που εισέπραξαν την αποζημίωση της ΔΕΗ, για την απαλλοτρίωση του οικισμού …είναι γεγονός. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, που αποκαλύπτει αυτή τη σημαντική – και σημειολογικά – εξέλιξη, οι δύο από αυτούς, αποζημιώθηκαν περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2016, ενώ ο τρίτος στις αρχές του 2017.
Όπως λέει στο kozan.gr ο δικηγόρος τους, από την Πτολεμαίδα, το δικαστήριο, στη δική τους περίπτωση, διεξήχθη το Νοέμβριο του 2015, η απόφαση αναγνώρισης βγήκε το Φεβρουάριο του 2016 και κατέθεσαν τα χαρτιά – απόφαση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Μάρτιο του 2016.
Πλέον, όπως ο ίδιος εκτιμά, μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών – απόφασης δικαστηρίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να πληρωθεί ο κάθε δικαιούχος δεν θα ξεπερνά τους τέσσερεις (4) – πέντε (5) μήνες. Να σημειωθεί, πως άλλοι δύο δικηγόροι εξ Εορδαίας, ήδη έχουν καταθέσει, για λογαριασμό των δικών τους πελατών, όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων κι αναμένουν κι αυτοί, με τη σειρά τους, να αποζημιωθούν.
Το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι τι γίνεται με την προετοιμασία του νέου οικισμού, καθώς, οι αποζημιώσεις άρχισαν να καταβάλλονται και το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι ότι ανακηρύχτηκε ο εργολάβος για τη σκάφη οδοποιίας του οικισμού, ο οποίος ξεκινά τις εργασίες πιθανότατα τον προσεχή Μάρτιο.


Πηγή: www.kozan.gr και http://kozani.tv/

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις Μαυροπηγής, Κομάνου και Ποντοκώμης προχωρά η ΔΕΗ στις 24, 25 και 26 Ιανουαρίου. Ποια τα δικαιολογητικά που απαιτούνται...

Καλούμε τους κατόχους των αγρών όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα Κτηματικής Περιοχής ΤΚ Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης , όπως προσέλθουν στο κτήριο του Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ, στις 24, ή 25, ή 26 Ιανουαρίου 2017, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αποζημιώσεις που καθόρισε η Επιτροπή Προεκτίμησης για τη στέρηση χρήσης επιτασσόμενων εκτάσεων 1.141.519,22τ.μ. στις Τ.Κ. Μαυροπηγής και Κομάνου του Δήμου Εορδαίας και Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης βάσει της ΚΥΑ με αρ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ25ΟΔΠΚ1/173090/513/27.08.2015, στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης ΟΔΠΚ-1, που έχει κηρυχθεί με την υπ’ αριθ. Δ9/Δ/Φ53/9455/2442/2-9-14 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ/ΑΑΠ/294/8-9-14).
Σε περίπτωση μη προσέλευσης των δικαιούχων, τα αντίστοιχα ποσά αποζημιώσεων θα παρακατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι της αποζημίωσης σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα να προσκομίσουν:
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
- Αποδεικτικό έγγραφο με το ΑΦΜ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2463052535
Συνημμένα:
- Πίνακας Δικαιούχων

Από τη ΔΛΥ-ΛΚΔΜ

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Οι ΑΠΕ είναι μια απάτη;;;

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε ρεκόρ κατανάλωσης αερίου, με την αιχμή να φτάνει τις 279 χιλ.MWh όταν η προηγούμενη αιχμή ήταν στις 220 χιλ. MWh.
Αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια είχαμε εκτίναξη της αιχμής πάνω από τα 9000MW, ενώ σήμερα αναμένεται να ξεπεράσουμε τα 9400MW, κάτι που έχει να συμβεί αρκετά χρόνια.
Η κατάσταση επιτείνεται από το γεγονός ότι το σύστημα φυσικού αερίου και εκείνο του ηλεκτρισμού έχουν φτάσει στα όριά τους.
Στο μεν αέριο δεν υπάρχει η δυνατότητα αύξησης των παραδόσεων, λόγω των συνθηκών που επικρατούν σε όλη την Ευρώπη και την Τουρκία. Έχουμε "πιάσει" τα τεχνικά μέγιστα του συστήματος, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμο αέριο για να εισαχθεί.
Στο δε ηλεκτρικό σύστημα βρίσκονται εκτός λειτουργίας 4 λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα δύο μονάδες του Αγίου Δημητρίου βρίσκονται σε προγραμματισμένες εργασίες για την αποθείωση, μία μονάδα της Καρδιάς τέθηκε εκτός την Κυριακή, ενώ μία ακόμη μονάδα του Αμύνταιου βγήκε χθες νοκ άουτ.
Επίσης λόγω των χαμηλών τιμών στην Ελλάδα και των υψηλών στη Βουλγαρία δεν μπορούν να γίνουν εισαγωγές, ενώ και οι ΑΠΕ είχαν - και προβλέπεται να έχουν - μειωμένη παραγωγή.
Τα φωτοβολταϊκά βρίσκονται σε μηδενική παραγωγή, ενώ τα αιολικά σε πολύ μικρή.
Μετά τη χθεσινή σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής μέτρα:
-Να λειτουργήσουν τρεις μονάδες αερίου περίπου 1000MW (Κομοτηνή, Λαύριο και Ήρων) με πετρέλαιο
-Να επιδιωχθεί να γίνουν εισαγωγές ενέργειας έκτακτης ανάγκης από τα βόρεια σύνορα
-Να περιοριστεί η κατανάλωση φυσικού αερίου από βιομηχανίες
Με αυτά τα δεδομένα το κύριο βάρος για να κρατήσει το σύστημα πέφτει στα υδροηλεκτρικά τα οποία πιθανόν στην πράξη να ξεπεράσουν ακόμη και τις 35 χιλ MWh.
Και βέβαια προϋπόθεση για να μην περάσουμε στο επόμενο στάδιο συναγερμού είναι να μην υπάρξει άλλη αδυναμία σε λιγνιτική μονάδα.
Πρακτικά υπάρχει το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί ο συναγερμός σε επίπεδο και να χρειαστεί να γίνουν περικοπές από το δίκτυο.
Ηθικόν δίδαγμα : οι ΑΠΕ είναι μια απάτη !

Άτακτος

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Παράταση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδων στο νέο οικισμό Ποντοκώμης έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017...

Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στα πλαίσια της προετοιμασίας των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν στην μετεγκατάσταση του Οικισμού Ποντοκώμης και έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του άρθρου 13, §6 του Ν. 4273/2014 (Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας)
-Την Απόφαση 73208/14894/29-10-2014, του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 1.258.081τ.μ. από τα αγροκτήματα Αργίλου και Λευκόβρυσης για την μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την παράταση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδου στο νέο οικισμό Ποντοκώμης έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017
Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα και τις ώρες 09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ στο γραφείο 13 και 7 του 1ου ορόφου της Δ/νσης Πολιτικής Γης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης) Δημοκρατίας 27.

Πληροφορίες θα δίνονται:
α) Νικόλαος Βουχάρας πρόεδρος Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών τηλ: 2461351224 γραφείο 13 1ος όροφος
β) Αδαμαντία Σκαρλάτου γραμματέας Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών τηλ: 2461351231),

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:
– στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
– στον ιστότοπο της ΠΕ Κοζάνης
– στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Κοζάνης
– στον Πίνακα ανακοινώσεων Της Τ.Κ. Ποντοκώμης &
– Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι

Ο πρόεδρος

Νικόλαος Βουχάρας

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

60 χρόνια ορυχεία...

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Ξεκινά η σκάφη οδοποιίας ολόκληρου του Οικισμού Νέας Ποντοκώμης – Τον Μάρτιο εγκαθίσταται ο εργολάβος τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται το έργο...

Ανακηρύχτηκε ο εργολάβος για τη σκάφη οδοποιίας ολόκληρου του οικισμού της Νέας Ποντοκώμης, ο οποίος ξεκινά τις εργασίες τον προσεχή Μάρτιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έξι μηνών, οπότε το έργο μπορεί να είναι έτοιμο και να παραδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2017.
Η είδηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 3 Ιανουαρίου, κατά την οποία συζητήθηκε η επιτάχυνση της διαδικασίας διανομής των οικοπέδων, ώστε η διανομή να γίνει το ταχύτερο δυνατό.
Το έργο κατασκευής της σκάφης οδοποιίας προϋπολογισμού 3,2 εκ. ευρώ, δόθηκε με 69% έκπτωση και θα κοστίσει τελικώς 1.000.000 ευρώ. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, σε συνδυασμό με την επίσπευση των μελετών και την εξασφάλιση των χρημοτοδοτήσεών τους, θα μπορούν να προκηρύσσονται διαδοχικά το ένα μετά το άλλο, όλα τα έργα που πρέπει να ακολουθήσουν. Μάλιστα, στη σύσκεψη αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθούν οι υπολειπόμενες μελέτες, εξ ημισείας από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και από τον Δήμο Κοζάνης.
Όπως δήλωσε στο «e-ptolemeos.gr» ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρυπίδης, «επιβεβαιώσαμε την αγωνία και το ενδιαφέρον μας για την επίσπευση της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης. Οι αποφάσεις που λάβαμε σήμερα, η ανάδειξη αναδόχου και η χρηματοδότηση των μελετών από Περιφέρεια και Δήμο Κοζάνης εξ ημισείας, καθώς και όσες άλλες πρωτοβουλίες απαιτούνται, εγγυώνται την ομαλή πορεία του έργου και την διασφάλιση της μετεγκατάστασης όσο το δυνατόν συντομότερα». Σημείωσε ακόμη ότι «τα χρήματα για τις υπολειπόμενες μελέτες είναι εξασφαλισμένα και θα διατεθούν από την έκπτωση που πετύχαμε στη δημοπράτηση του έργου».
Να σημειωθεί ακόμη ότι εντός των ημερών θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους για διανομή οικοπέδων, ώστε να υποβάλουν αιτήσεις, ενώ θα καθοριστούν και τα κριτήρια των δικαιούχων. Η νέα ανακοίνωση για κατάθεση αιτήσεων, αποσκοπεί στο να μην υπάρξει ούτε ένας δυνητικά δικαιούχος που δεν θα υποβάλλει αίτηση.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Δεσποτίδης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης και ο διευθυντής της ΑΝ.ΚΟ. Γιώργος Αμανατίδης.

Πηγη: Πτολεμαίος

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Καλή Χρονιά...

Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Τις καλύτερες ευχές μας για καλά Χριστούγεννα...

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Οαση πρασίνου σε κρανίου τόπο...

Μέχρι πριν από λίγο καιρό η σκόνη «έπνιγε» τον τόπο, σήμερα ολόκληρη η έκταση είναι? κρανίου τόπος, μεγάλες τρύπες χάσκουν ολόγυρα και το χώμα είναι κατάμαυρο.
Ομως η ΔΕΗ σχεδιάζει να μετατρέψει αυτό το σεληνιακό τοπίο σε ένα βιομηχανικό πάρκο και χώρο αναψυχής. Νερά θα τρέχουν από μικρούς καταρράκτες, δέντρα και θάμνοι θα καλύψουν τη μαυρίλα, ένα μικρό μουσείο σε λαγούμι θα θυμίζει τι ήταν κάποτε εκεί και ένα τρένο θα κάνει βόλτες ανάμεσα στα πέτρινα δρομάκια με τα λουλούδια και τα φυτά.
Η περιοχή εκτείνεται σε 1.900 στρέμματα, ανάμεσα στους οικισμούς Καρυχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου στην Πτολεμαΐδα και για πολλά χρόνια αποτελούσε σημείο εξορυκτικής δραστηριότητας λιγνίτη από τα ορυχεία της ΔΕΗ, αλλά και χώρο απόθεσης των υλικών.
Σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις η ΔΕΗ πρέπει να αποκαταστήσει την περιοχή, μια επιμήκη ζώνη 3,5 χιλιομέτρων και πλάτους από 250 μέχρι 850 μέτρα και προκήρυξε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Oπως είπε στο «Eθνος» η Μελίνα Ανδρεάδου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, «εκδήλωσαν ενδιαφέρον 370 φυσικά πρόσωπα ή ομάδες, πολλοί μάλιστα επισκέφτηκαν τον προς αποκατάσταση χώρο και τελικά υποβλήθηκαν 56 προτάσεις από αρχιτέκτονες από την Ελλάδα, την Κύπρο, Eλληνες αρχιτέκτονες που ζουν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμη και ένας αρχιτέκτονας από τη... Χιλή».
Πριν από λίγες μέρες έγινε στην Πτολεμαΐδα η εκδήλωση για την απονομή των βραβείων και όλες οι προτάσεις εκτίθενται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2017 στο Παλαιοντολογικό-Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας.
«Σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός πρότυπου πάρκου βιομηχανικής κληρονομιάς στην Πτολεμαΐδα, εδώ όπου είναι το Ρουρ της Ελλάδας, με απώτερο στόχο να αναδείξουμε την εργασιακή και τεχνολογική ιστορία της περιοχής», είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, στη διάρκεια εκδήλωσης για την επέτειο των 60 χρόνων των ορυχείων στη Δυτική Μακεδονία, που συνοδεύτηκε με τα εγκαίνια της έκθεσης.

Πρωτιά
Το πρώτο βραβείο απέσπασε η ομάδα topio7 από την Αθήνα, η οποία παρουσίασε την πρόταση «eco_corridor/οικολογικές διαδρομές».
Οι αρχιτέκτονες Θανάσης Πολυζωίδης, Πανίτα Καραμανέα και Κατερίνα Ανδρίτσου οραματίστηκαν τη δημιουργία ενός οικολογικού διαδρόμου μέσα στην επίμαχη περιοχή. Συγκεκριμένα πρότειναν ένα σύστημα ροών και οικολογικών διαδρομών διαφορετικών χαρακτήρων και χρήσεων πολιτισμού, αναψυχής, αθλητικών, καθώς και καλλιεργειών. Πολλά φυτά και δέντρα θα «αγκαλιάζουν» τον χώρο, μέσα στον οποίο θα υπάρχουν μεταξύ άλλων αθλητικό πάρκο, αμφιθέατρο εκδηλώσεων, οπωρώνες, κηπευτικά.

Δυτική Μακεδονία: Η ενεργειακή καρδιά της χώρας
Το δεύτερο βραβείο κέρδισε η ομάδα M5 Architects από τη Θεσσαλονίκη και οι αρχιτέκτονες Μιχάλης Γκουτζιαμάνης, Ελευθερία Δισλή, Αναστασία Παπαδοπούλου, Φίλιππος Παπαπέτρου, Βενετία Τσακαλίδου.
Η ομάδα εργασίας εμπνεύστηκε τα «Γραμμικά Τοπία» και η πρότασή τους διερευνά τον διάλογο ανάμεσα στην τοπιακή φυσιογνωμία και το βιομηχανικό παρελθόν. Το θεματικό πάρκο αναψυχής αναδεικνύει εναλλακτικές ήπιες μορφές τουρισμού και πρωτοπορεί, καθώς εισάγει μια τροχιά βαγονιού, το οποίο θα κάνει μια πράσινη κυκλική διαδρομή, που θα παραπέμπει στον ταινιόδρομο μεταφοράς των υλικών εξόρυξης.
Κύριοι πόλοι έλξης του πάρκου θα είναι το υπαίθριο μουσείο βιομηχανικής παραγωγής με τον επιμήκη υπόσκαφο χώρο έκθεσης «λαγούμι», το αμφιθέατρο υπαίθριων εκδηλώσεων, ένας χώρος αναψυχής με διαφορετικά είδη πανίδας και υδροχαρών φυτών, πίστα Motocross και μια πρότυπη φάρμα. «Από τη γη της Εορδαίας, 60 χρόνια πριν, ξεκίνησε να αναπτύσσεται μια τεράστια, για τα ελληνικά δεδομένα, δραστηριότητα. Σήμερα, με το έργο αυτό η εορδαϊκή γη γίνεται και πάλι σταθμός αναφοράς για μελλοντικές δράσεις, αυτή τη φορά στον σχεδιασμό του τοπίου» αναφέρει η κυρία Ανδρεάδου. Τα πρώτα έργα στη λιγνιτοφόρο περιοχή της Πτολεμαΐδας ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 1956 από τη ΛΙΠΤΟΛ, ιδιοκτησίας Μποδοσάκη. Η ΔΕΗ, που τότε ήταν στον έκτο χρόνο της λειτουργίας της, ανέλαβε τα ηνία της ανάπτυξης των λιγνιτωρυχείων και της ηλεκτροπαραγωγής εξαγοράζοντας από το 1959 την πλειοψηφία των μετοχών της ΛΙΠΤΟΛ και έθεσε αμέσως σε λειτουργία την πρώτη μονάδα του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Πτολεμαΐδας.
Το Αλιβέρι, η Πτολεμαΐδα και η Μεγαλόπολη αποτέλεσαν τα λιγνιτικά κέντρα, τα οποία τροφοδότησαν με το πολύτιμο εγχώριο ορυκτό καύσιμο τον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας. Η δραστηριότητα όμως που έδωσε στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας τον χαρακτηρισμό «Ρουρ της Ελλάδας» ήταν ακριβώς η συστηματική αξιοποίηση των μεγάλων επιφανειακών λιγνιτικών κοιτασμάτων της, που ξεκίνησε το 1956 και έμελλε να σφραγίσει ανεξίτηλα την περιοχή, καθιστώντας την, συνάμα, ενεργειακή «καρδιά» της χώρας.

Εκδηλώσεις
Η ΔΕΗ προγραμματίζει μια σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσει αυτά τα 60 χρόνια και η διοίκησή της στέλνει το μήνυμα ότι ο λιγνίτης θα συνεχίσει να διαδραματίζει και τις επόμενες δεκαετίες καθοριστικό ρόλο τόσο στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας όσο και στη θωράκιση της εθνικής οικονομίας έναντι των διακυμάνσεων των διεθνών τιμών πετρελαίου.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν τέσσερις καθηγητές Αρχιτεκτονικών Σχολών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και το αντίστοιχο της Θεσσαλίας και δόθηκαν τρία χρηματικά βραβεία, ύψους 9.800, 7.200 και 4.800 ευρώ.

Πηγή: Εφημερίδα Έθνος - ΜΑΡΙΑ ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Τα λιγνιτωρυχεία «καταβροχθίζουν» τη Γερμανία και την Πολωνία ...

Στην περιοχή Λάουζιτς στη Γερμανία άλλο ένα παραδοσιακό σπίτι έχει καταστραφεί. Τα λιγνιτωρυχεία «καταβροχθίζουν» τα χωριά μιας μειονότητας που μιλάει τη Σορβική και ζει στην Ανατολική Γερμανία.Ο Κρίστιαν Πενκ αισθάνεται την κουλτούρα του να απειλείται.Κατέγραφε τα κτήρια και τη φύση της πατρίδας του πριν ο εκσκαφέας μετατρέψει την περιοχή σε σεληνιακό τοπίο.
Η οικογένεια Πενκ αντιστέκεται και θέλει να παραμείνει στον τόπο της. Η Εντιθ Πενκ είναι αποκαλυπτική:«Επιδιώκουν τη μετεγκατάσταση 1700 ανθρώπων … Αυτές οι εξορύξεις μεγάλης κλίμακας καταστρέφουν τους οικισμούς μας, καταστρέφουν την Ιστορία μας, καταστρέφουν το τοπίο.» Δείχνοντας ένα χάρτη παρουσιάζει τις τοποθεσίες και τα χωριά που θα εξαφανισθούν.«Θα ανοίξει μια τεράστια τρύπα.»
Ο Κρίστιαν φροντίζει τον τάφο της γιαγιάς του.Είναι ένα μικρό νεκροταφείο στο δάσος, βαθιά ριζωμένο στην ιστορία της κοινότητάς τους …Λίγα μέτρα πιο βαθιά, υπάρχουν τεράστια στρώματα λιγνίτη …Άραγε οι εξορύξεις θα καταστρέψουν το νεκροταφείο; Οι κάτοικοι ανησυχούν για τους νεκρούς τους – αλλά και για τη ζωή τους.
«Ζούμε ανάμεσα σε τρία λιγνιτωρυχεία.Η σημαντικότερη αξία στη ζωή είναι η υγεία. Αλλά πολλοί άνθρωποι εδώ γύρω έχουν καρκίνο …»Ο πατέρας του Κρίστιαν έχει κι αυτός καρκίνο. Υπάρχει άραγε σχέση μεταξύ του αριθμού των κρουσμάτων καρκίνου στην περιοχή και του λιγνίτη; Τα στοιχεία αμφισβητούνται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Πενκ έχουν ζητήσει τη διεξαγωγή μιας συνολικής μελέτης.
Ο χάρτης δείχνει με κίτρινο χρώμα τα παλιά νταμάρια.Με πορτοκαλί σημειώνονται οι υπάρχουσες ζώνες εξόρυξης.Τα κοκκινο χρώμα δείχνει τα μελλοντικά .Αυτό είναι το πεδίο μάχης της σημερινής σύγκρουσης.Η σχεδιαζόμενη καταστροφή των χωριών όπως του Proschim θα πρέπει να σταματήσει,φωνάζουν οι κάτοικοι.

Οι πιο ρυπογόνες ευρωπαϊκές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενεργειας
Συναντήσαμε τον Hagen.Έχει τη μεγαλύτερη αγροτική επιχείρηση στην περιοχή που συνδυάζει τη γεωργία και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όπως είναι το βιοαέριο). Τα αυξανόμενα λιγνιτωρυχεία έχουν καταβροχθίσει τεράστια τμήματα της εκτάσεών του. Θα εξαφανίσει άραγε και τις υπόλοιπες 80 θέσεις εργασίας στο αγρόκτημά του;
«Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η εταιρεία μας έχασε χρήσιμες αγροτικές εκτάσεις βιβλικών διαστάσεων. Τις κατέστρεψε η εξόρυξη λιγνίτη όπως επίσης και 200 θέσεις εργασίας της εταιρείας μας … Σήμερα, στη Γερμανία, σχεδόν το 30% της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν χρειαζόμαστε πια το λιγνίτη. Σήμερα, η Γερμανία παράγει μια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολύ χαμηλή. Και ως εκ τούτου δεν χρειαζόμαστε το λιγνίτη, ούτε περαιτέρω καταστροφή του περιβάλλοντος.»

Η ιστορία του HORNO
Δίγλωσσες πινακίδες στα γερμανικά και τα σορβικά στο δρόμο δείχνουν προς το ανακατασκευασμένο χωριό Horno. Το παλιό Horno εξαφανίσθηκε λόγω της εξόρυξης.Οι ντόπιοι επανεγκαταστάθηκαν στο Νέο Horno.
Ο Τόμας Burchardt της ΜΚΟ Klinger Runde θυμάται την παιδική του ηλικία:Ως έφηβος έγινε μάρτυρας της καταστροφής οκτώ εκκλησιών. Συνολικά, τα λιγνιτωρυχεία εξαφάνισαν μέχρι στιγμής 29 εκκλησίες της περιοχής …http://www.kein-tagebau.de/index.php/en/
«Είδα το χωριό του Horno να σβήνει: όταν άρχισε η καταστροφή έβγαλαν τις ρίζες των δέντρων του χωριού,κατόπιν τα πεζοδρόμια,κατέστρεψαν το χωριό – αυτό πονάει πολύ …
Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για αυτό: Η Γερμανία εξάγει μαζικά ηλεκτρική ενέργεια. Η περιοχή μας δεν πρέπει να σβήσει μόνο για λόγους εξαγωγής.Επιπλέον, βλάπτει το κλίμα: ο λιγνίτης είναι η πιο βρώμικη πηγή ενέργειας που υπάρχει … »
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/?226010/Report-Europes-Dirty-30—-How-the-EUs-coal-fired-power-plants-are-undermining-its-climate-efforts
Αυτό είναι το τοπικό μουσείο, που ονομάζεται «το αρχείο του χαμένων χωριών».Ο Τόμας εκπροσωπεί την κοινότητα στην περιφερειακή επιτροπή λιγνίτη.
«Ανάμεσα στα 136 χωριά που καταστράφηκαν μέχρι τώρα, ένα σημαντικό μέρος τους ήταν χωριά που μιλούσαν τη Σορβική. Πολιτιστικοί και ιστορικοί θησαυροί χάθηκαν για πάντα. Η κοινότητα μας προστατεύεται από το συνταγματικό δίκαιο. Κάθε επίθεση στις περιοχές μας αποτελεί παραβίαση του Συντάγματος από την τοπική κυβέρνηση. »

Η Σουηδική Vattenfall πίσω από τις εξορύξεις
Τα ορυχεία και οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανήκουν στην Vattenfall, μια δημόσια εταιρεία από τη Σουηδία.Η Vattenfall προσπαθεί να απεμπλακεί απο την βρώμικη επιχείρηση του άνθρακα – και προσπαθεί να την πουλήσει … Παρ ‘όλα αυτά, ο λιγνίτης είναι απαραίτητος, τουλάχιστον για μια μεταβατική περίοδο, επιμένει η Vattenfall.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας Thoralf Schirmer «Ποιος θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια όταν δεν έχει αέρα, όταν δεν έχει ήλιο; Πώς θα αποθηκεύσουμε την ενέργεια απο τις ανανεώσιμες πηγές; … Όλα αυτά τα ουσιώδη ζητήματα δεν έχουν απαντηθεί μέχρι τώρα, κατά τη γνώμη μου. Και ως εκ τούτου, θεωρούμε πολύ πιθανό ότι η εξόρυξη λιγνίτη και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη θα συνεχιστούν και μετά το 2020 … μέχρι το 2030 ή ίσως ακόμη και μέχρι το 2050…»

Τα λόμπι του άνθρακα στη Γερμανία
Η γερμανική κυβέρνηση θέλει να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 40% (σε σύγκριση με τα επιπεδα του 1990) μέχρι το 2020. Την άνοιξη,έγιναν γνωστά τα σχέδια για ένα ειδικό φορο για το κλίμα – που αφορούσε στην επιβολή κυρώσεων στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη. Αλλά πριν τα σχέδια αυτά ψηφιστούν, οι παραγωγοί ενέργειας από ορυκτά καύσιμα τα απέσυραν… Το σημερινό νομοσχέδιο δίνει χρήματα για την τοποθέτηση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα σε κατάσταση αναμονής (πριν από το οριστικό κλείσιμό τους σε λίγα χρόνια).
Σύμφωνα με την Κλόντια Κεμφερτ επικεφαλής του τμήματος ενέργειας“DIW”:http://www.diw.de/en/diw_01.c.100376.en/about_us/people_at_diw_berlin/staff/staff.html?id=239&sprache=en
και σύμβουλος της γερμανικής κυβέρνησης σε θέματα κλιματικής αλλαγής, «Η Γερμανία έχει ένα πρόβλημα: το λόμπι του άνθρακα είναι πολύ ισχυρό.Η συμφωνία για τον άνθρακα μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανιών θα μπορούσε να υποδηλώνει κρυφές επιδοτήσεις Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.»

Πολωνία:η επιρροή των λόμπι του άνθρακα
Στην Πολωνία συναντήσαμε την Anna Dziadek, της ΜΚΟ No Coal PitsΠριν από χρόνια,αυτό το κάστρο ήταν ο παιδικός της σταθμός. Τώρα είναι άδειο. Όταν ιδιώτες επενδυτές εμφανίσθηκαν με σκοπό να το μετατρέψουν σε ξενοδοχείο, οι αρχές τους μπλόκαραν θεωρώντας πως ίσως αφορούσαν αβέβαια μελλοντικά σχεδια των επικεφαλής των εξορύξεων λιγνίτη.«Εδώ και χρόνια το κτίριο έχει εγκαταλείφθει… Το κάστρο καταρρέει επειδή ο αρμόδιος κρατικός οργανισμός αρνείται να το πουλήσει Ο λόγος:τα σχέδια των γαιανθράκων: οι πολιτικοί και τα λόμπι του άνθρακα υπόσχονται ανοιχτές εξορύξεις, νέο σταθμό παραγωγής ενέργειας, τεράστιο πλούτο … Άρα οι μικροί επενδυτές,δεν επιτρέπονται …»
Η Άννα εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να σταματήσει την πολωνική εταιρεία εξόρυξης PGE πριν οι εξορύξεις καταβροχθίσουν τα χωριά – και φυσικά και το αγρόκτημα της φίλης της.Σύμφωνα με την Αννα μια νέα εξόρυξη και μια νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας χρειάζονται μια επένδυση επτά δισεκατομμύριων ευρώ . Αλλά αυτά τα χρήματα δεν είναι διαθέσιμα. Ούτε η υποστήριξη των κατοίκων.«Είχαμε δύο τοπικά δημοψηφίσματα το 2009. Οι άνθρωποι δεν θέλουν καμία επένδυση σε λιγνίτη. Αργά ή γρήγορα το λόμπι του λιγνίτη θα πρέπει να σταματήσει τα αρρωστημένα σχέδιά του.»

Οι ακτιβιστές της 350.org
Εγκαταλείψτε τις ορυκτές πηγές ενέργειας τώρα! Αφήστε τον άνθρακα, εκεί που βρίσκεται! Και μην επενδύετε στη βρώμικη ενέργεια! – Αυτό είναι το μήνυμα των ακτιβιστών της 350-Dot-Org που αγωνίζονται ούτως ώστε να σώσουν τον πλανήτη Γη. Έχουν ήδη πείσει παγκόσμιους παίκτες όπως οι Ροκφέλερ, καθώς και μεγάλες γαλλικές και γερμανικές ασφαλιστικές εταιρείες να μην επενδύουν πλέον .
Η Melanie Mattauch,συντονίστρια για την Ευρώπη της 350.org μας εξηγεί:«Μέχρι τώρα, έχουμε ήδη προσεγγίσει κάποιους πραγματικά μεγάλους επενδυτές, για παράδειγμα,Το κυβερνητικό Ταμείο Συντάξεων της Νορβηγίας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία :το πεισαμε και πλέον δεν επενδύει στην βιομηχανία του άνθρακα.»
Την ιδια ώρα όλο και περισσότερα χωριά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να θυσιασθούν για την εξόρυξη άνθρακα…
Ας αποχαιρετίσουμε την οικογένεια Penk.Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, μας λένε.Περιμένουν από τις εθνικές κυβερνήσεις και τους ηγέτες του κόσμου να σταματήσουν την εξόρυξη λιγνίτη:«Όσον αφορά τη διάσκεψη για το κλίμα, αν οι ιθύνοντες αρχίσουν να κλίνουν προς τα συμφέροντα του άνθρακα, οι προοπτικές διαγράφονται ζοφερές (για το κλίμα, και για εμάς). – Αν δεν παλέψουμε, έχουμε χάσει τη μάχη πριν καν αρχίσει … Εγώ θα αγωνιστώ για τα δικαιώματά μου, θα αγωνιστώ για να σταματήσει κάθε εξόρυξη λιγνίτη.»
Ο κόσμος θα είναι σε θέση να αποχαιρετίσει τον άνθρακα και τις άλλες ορυκτές πηγές ενέργειας; Και να αγκαλιάσει ένα μέλλον απαλλαγμένο από άνθρακα; Ας το ελπίσουμε…

Reporter - Brown coal

Πηγή: euronews.com

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Ο προϊστορικός οικισμός στην Ποντοκώμη Κοζάνης ήταν μια οργανωμένη κοινωνία...

Στο φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά ένας νεολιθικό οικισμό που χρονολογείται γύρω στα 6.500 π.χ., έφερε η επέκταση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στο ορυχείο της Ποντοκώμης και της Μαυροπηγής.
Η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης και επικεφαλής της ανασκαφής στην θέση «Σουλούκια» της Ποντοκώμης Αρετή Χονδρογιάννη, σημείωσε ότι «με βάση τα ευρήματα που έχουμε μπορούμε να μιλήσουμε για ένα οργανωμένο οικισμό που οι κάτοικοι του ήταν αγρότες και κτηνοτρόφοι, καλλιεργούσαν την γη τους και έτρεφαν κοπάδια με αιγοπρόβατα».
Ο οικισμός φαίνεται ότι έχει ιστορία από το 6.500 έως το 6.000 π.χ. και αποτελούσε μόνιμο σημείο κατοίκησης των προϊστορικών ανθρώπων. Τα σπίτια ήταν πασσαλόπηκτα, με πηλό και ξερά φύλλα, αλλά όπως ανέφερε η κ. Χονδρογιάννη, «από τα ευρήματα που εντοπίσαμε στις τρύπες των πασσάλων φαίνεται ότι ο οικισμός καταστράφηκε από φωτιά».
«Πολλές φορές στις αρχαιολογικές ανασκαφές, ειδικά την εποχή που εμείς διερευνούμε, η ιστορία γράφεται από ταπεινά αντικείμενα που έρχονται στο φως» τόνισε η Αρετή Χονδρογιάννη και ανέφερε την σφυρίχτρα που είναι κατασκευασμένη από οστό ζώου, καθώς και άλλα ευρήματα που ήρθαν στο φως, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι είχαν ξεκινήσει να εξερευνούν και την μουσική τέχνη.
Οι προϊστορικοί κάτοικοι της Ποντοκώμης είχαν πολύ καλά λίθινα και οστέινα εργαλεία και είχαν αναπτύξει τρίχρωμη κεραμική στα αγγεία τους. Τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρχαιολόγοι, τους κάνουν να πιστεύουν ότι «έχουμε τεχνική που ανέπτυξε τοπικό εργαστήριο της εποχής».
Ο διευθυντής του Ορυχείου Καρδιάς, Κώστας Μαχτής, δήλωσε ότι για τις ανασκαφές στην περιοχή της Μαυροπηγής και της Ποντοκώμης που ξεκίνησαν το 2010, «έχουν διατεθεί από την ΔΕΗ 20 εκ. ευρώ», ενώ για «τις ανασκαφές στο ορυχείο του Αμυνταίου και στην Φλώρινα, 40 εκ. ευρώ». Συνολικά για μια δεκαετία η ΔΕΗ έχει διαθέσει περίπου 60 εκ. ευρώ. Επεσήμανε ότι ο λιγνίτης ως ενεργειακό καύσιμο κοστολογείται στα πλαίσια του ανταγωνισμού και «η επιβάρυνση που δέχεται από τις ανασκαφές και την αποδέχεται η επιχείρηση, είναι μεγάλη». Ανέφερε ότι «η επιβάρυνση της ΔΕΗ λόγω των ανασκαφών θα πρέπει να κινείται σε λογικά πλαίσια» δηλώνοντας όμως ότι «η ευαισθησία της ΔΕΗ στην ανάδειξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς και ιστορίας της περιοχής είναι δεδομένη».
Μικρό μέρος των ευρημάτων από τις ανασκαφές των τελευταίων χρόνων θα παρουσιαστούν σε επίσημη τελετή την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κοζάνης, ενώ τα περισσότερα ευρήματα φυλάσσονται σε αποθήκες του υπουργείου Πολιτισμού και στους αποθηκευτικούς χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής. «Θα χρειαστούμε ένα πολύ μεγαλύτερο μουσείο, ή ένα νέο μουσείο για να μπορέσουμε να εκθέσουμε όλο τον αρχαιολογικό πλούτο που φέραμε στο φως» συμπλήρωσε η κ. Αρετή Χονδρογιάννη, σύμφωνα με την imerisia.gr.

Διαβάστε περισσότερα...
 
back to top